Plecakawaryjny

Centralne Warsztaty Gotowości

Centralne Warsztaty Gotowości to nasza odpowiedź na tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków Katastrof. W pierwszych dwóch polskich edycjach, w roku 2020 i 2021, pokazywaliśmy jaki jest świat wokół nas, jakie są skutki działalności człowieka i zmian klimatycznych. Daliśmy propozycję wzięcia spraw w swoje ręce i przygotowania się na te sytuacje, żeby ograniczać ryzyka i redukować skutki katastrof. Można dowolnie korzystać ze stron portalu gotowi.org., można zobaczyć film, w którym krok po kroku pokazujemy jak przygotować się na zagrożenia. Ale to nadal tylko teoria.

Najlepiej spróbować samodzielnie tych całych przygotowań pod czujnym okiem instruktorów. Takie podejście powoduje, że już na warsztatach uczestnicy robią swój pierwszy krok do bycia gotowym.

Centralne Warsztaty Gotowości

Skorzystaliśmy z niezwykle gościnnych progów Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu i w trakcie Święta Ziemniaka zorganizowaliśmy nasze warsztaty. Dziwi Was to połączenie? A nas nie! 1/5 przygotowań kręcie się wokół domu. Bezpieczny dom, domowe zapasy, pozyskiwanie pożywienia, konserwacja żywności, przechowywanie jedzenia to tematy omawiane na warsztatach. Za każdym razem wracamy do przeszłości, szukając sposobów na poradzenie sobie w tych kwestiach bez lodówki.

Święto Ziemniaka przyciąga co rocznie tysiące ludzi, ponieważ jest najwspanialszym wydarzeniem realizowanym przez Muzeum. Dziękujemy Dyrekcji Muzeum Wsi Radomskiej za wyrażenie zgody na zorganizowanie przez nas imprezy towarzyszącej i danie możliwości gościom Święta Ziemniaka wzięcia udziału w wyjątkowych warsztatach.

To były najliczniejsze Warsztaty Gotowości

Pogoda była niepewna, a mimo to frekwencja dopisała. Wydaliśmy około 500 kart startowych, na jedną rodzinę po jednej karcie. Średni skład rodziny to 3 osoby. Po wyczerpaniu kart startowych kolejni uczestnicy zamiast kart startowych otrzymywali specjalnie wydrukowane ulotki z grafiką warsztatów. Szacujemy, że w Warsztatach Gotowości tego dnia udział wzięło nie mniej niż 1200 osób (warto dodać, że w tym czasie na terenie Muzeum było 4200 osób-uczestników Święta Ziemniaka oraz około 200 wystawców). Nasze szacunki są zatem bardzo ostrożne.

Ludzie byli szczerze zainteresowani przekazywanymi treściami, chętnie słuchali i włączali się w przygotowane dla nich zadania. Otrzymaliśmy mnóstwo pytań o warsztaty w szkołach, o samoobronę dla kobiet, o kursy ratownictwa medycznego na czas zagrożenia. Odpowiadamy tak! Z radością dalej będziemy szkolić taką społeczność, jaka jest w Radomiu w okolicznych gminach. Dziękujemy za tak ciepłe przyjęcie!

Centralne Warsztaty Gotowości zostały zrealizowane przy współfinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego („Zadanie publiczne pn. Centralne Warsztaty Gotowości zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”). Informacja o tym wydarzeniu była podawana w mediach lokalnych i w mediach społecznościowych. Także na stronie UNDRR – Preventionweb pokazaliśmy, że poprzez Centralne Warsztaty Gotowości realizujemy ramy z Sendai 2015, angażując społeczności do wzięcia spraw w swoje ręce i przygotowania się.

mazowsze
#Mazowsze #Mazovia #MazowszeSercePolski

Bądźmy Gotowi, nie dajmy się!

Translate