Zrób plan

Już dziś stwórz rodzinny plan awaryjny. W momencie, kiedy dojdzie do katastrofy, Twoja rodzina może nie być razem. Dlatego ustal, jakie rodzaje zagrożeń mogą wystąpić w Waszej okolicy, a następnie zaplanuj, jak się ze sobą skontaktujecie i gdzie spotkacie, jeśli zostaniecie rozdzieleni. W planie uwzględnij też Wasze zwierzęta.

Zapisz się na nasz Newsletter - zapewnij sobie komfort i bezpieczeństwo.

Przygotuj rodzinny plan awaryjny

Wasz rodzinny plan awaryjny powinien być prosty, łatwy do zapamiętania i odpowiedni na każdą sytuację kryzysową, jaka może się wydarzyć.

 • Wyznacz miejsca spotkania dla swoich najbliższych. Wybierz miejsca, do których członkowie rodziny będą mogli samodzielnie dotrzeć (jedno w pobliżu domu na wypadek pożaru lub powodzi, drugie z dala od domu, gdyby powrót nie był możliwy).
 • Upewnij się, że wszyscy mają swoje plany ewakuacji, znają miejsca spotkań i wiedzą, jak do nich trafić.
 • Poznaj możliwe drogi ewakuacyjne. Na wypadek blokady dróg zaplanuj więcej niż jedną drogę ucieczki.
 • Określ sposoby komunikowania się członków rodziny w wypadku rozdzielenia.
 • Wyznacz przyjaciela lub osobę z rodziny stale mieszkającą poza Waszym miastem, jako tzw. skrzynkę kontaktową lub opcjonalne miejsce zbiórki.
 • Miej przy sobie działające radio na baterie wraz z zapasowymi bateriami – słuchajcie komunikatów.
 • Upewnij się, że wszyscy członkowie rodziny wiedzą, gdzie są trzymane zapasy.
 • Wpisz numery alarmowe do telefonu, miej także najważniejsze numery telefonów przy sobie.

Przekaż informacje

 • Zbierz domowników i udziel wskazówek, jak należy się zachować w wypadku pożaru, powodzi, ataku zbrojnego, awarii sieci elektroenergetycznej, pandemii.
 • Ustal, co należy zrobić w wypadku utraty sił lub zranień.
 • Poinstruuj domowników, jak najbezpieczniej opuścić dom – z każdego pomieszczenia miej dwie drogi wyjścia.
 • Pokaż domownikom, jak w razie konieczności zakręcić dopływ gazu, prądu i wody do domu.
 • Umieść w widocznym miejscu spis telefonów alarmowych.
 • Naucz dzieci, jak korzystać z numeru 112 i wytłumacz zasady jego działania.
 • Poinstruuj członków rodziny o konieczności włączenia radia PR1 w celu uzyskiwania bieżących komunikatów i instrukcji.
 • Upewnij się, że każdy członek rodziny ma przygotowany swój plecak awaryjny oraz wie, gdzie on się znajduje.
 • Upewnij się, że wszyscy domownicy znają plan komunikacji i plan ewakuacji, oraz że będą potrafili go zrealizować.

Rozważ konkretne potrzeby domowników

Przygotowując rodzinny plan awaryjny, dostosuj go do konkretnych potrzeb i obowiązków w życiu codziennym. Omówcie potrzeby i obowiązki wszystkich członków rodziny. Umówcie się, w jaki sposób możecie sobie nawzajem pomagać w komunikacji, opiece nad dziećmi i zwierzętami domowymi, prowadzeniu biznesu i w innych konkretnych sytuacjach. Opracowując rodzinny plan awaryjny, weź pod uwagę następujące czynniki:

 • Różne grupy wiekowe członków rodziny i ich specyficzne potrzeby
 • Codzienne obowiązki każdej z osób
 • Niepełnosprawność lub potrzeby funkcjonalne, w tym urządzenia i sprzęt
 • Możliwości wsparcia przez członków rodziny
 • Lokalizacje, do których trzeba docierać
 • Potrzeby żywieniowe
 • Potrzeby medyczne, w tym leki i sprzęt
 • Zwierzęta domowe

Dobrze się sprawdzi sieć wsparcia: rodziny, przyjaciół i innych osób, które mogą Ci pomóc w nagłych wypadkach. Udostępnij im swoje plany na wypadek katastrofy i wypróbujcie je.

Weź pod uwagę, że Twoja sieć wsparcia zadziała wówczas, gdy rodzina lub przyjaciele będą mieli zapasowy  klucz do Twojego mieszkania, będą wiedzieli gdzie przechowujesz zapasy, dokumenty lub leki.

Plan komunikacji

Wykonaj te czynności, aby stworzyć plan komunikacji w rodzinie, zanim nadejdzie niebezpieczeństwo:

 • zbierz i zapisz informacje kontaktowe swojej rodziny i inne ważne kontakty,
 • upewnij się, że wszyscy noszą przy sobie kopię tych informacji – włóżcie kopie w bezpieczne miejsca, takie jak samochód, biurko w pracy, plecak ewakuacyjny, plecak szkolny, wyznaczone miejsce w mieszkaniu,
 • organizuj regularne spotkania z domownikami, aby przejrzeć i aktualizować informacje z planu komunikacji,
 • aktualizuj Wasz plan co 6 miesięcy lub po każdej ważnej zmianie.

Wysyłaj SMS – tekst może dotrzeć szybciej, niż uzyskasz możliwość rozmowy telefonicznej.

Wzór Planu komunikacji znajdziesz tutaj:

Plan ewakuacji

Może się tak zdarzyć, że do wyznaczonego celu ewakuacji członkowie rodziny będą musieli dotrzeć samodzielnie. Dlatego ważne jest, aby wszyscy mieli wyznaczone indywidualne trasy. Jeśli to Ty przygotowujesz plany ewakuacji, pamiętaj, aby rozdać każdemu domownikowi jego egzemplarz planu.

Wyznacz trasę

 • Przygotuj grafikę z mapą okolicy, w której na co dzień mieszkasz, pracujesz lub się uczysz,
 • Oznacz swoje zwyczajowe miejsca pobytu,
 • Znajdź na mapie swój cel ewakuacji,
 • Wyznacz trasę przejechania lub przejścia, uwzględniając korzystanie z lokalnych dróg,
 • Zaplanuj więcej niż jedną drogę ucieczki na wypadek blokady dróg,
 • Oznacz miejsca spotkań z rodziną na trasie ewakuacji (w mieście i poza miastem),
 • Ustal, jak pozostawić informację o tym, że ktoś już był w miejscu spotkania i poszedł dalej,
 • W razie potrzeby zaplanuj po drodze nocleg – weź pod uwagę, że dziennie, mając na sobie plecak awaryjny, możesz przejść około 30-40 km,
 • Wyznacz osobę spoza najbliższej rodziny, która będzie Waszą skrzynką kontaktową,
 • Ustal, kto odbierze dzieci, kto zabierze starszych, kto z kim będzie jechał lub szedł. Pamiętajcie o waszych zwierzętach!

Ćwicz z rodziną ustalony plan w zwykłych warunkach. W razie zagrożenia nie będzie czasu na myślenie, trzeba będzie działać. Sprawdzaj swój plan co najmniej raz na rok, nanoś na mapę nowe drogi, przeszkody i przejścia.

Wzór Planu ewakuacji znajdziesz tutaj:

Medyczna Karta Informacyjna

Poprawnie wypełniona Medyczna Karta Informacyjna umożliwia ratownikom medycznym dostęp do ważnych informacji, mogących uratować nasze życie. Ułatwia pracę innym służbom oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa każdego, kto przygotował dla siebie taką kartę.

W jaki sposób prawidłowo wypełnić Medyczną Kartę Informacyjną?

Drukowanymi literami wypełniamy kolejno wszystkie pola Karty. Podajemy nasze dane osobowe, kontakt do osób bliskich, przebyte choroby, zażywne leki wraz z dokładnymi dawkami, informacje o uczuleniach oraz inne, ważne z punktu widzenia naszego zdrowia informacje.

Medyczną Kartę Informacyjną opatrujemy datą jej wypełnienia. Jest to o tyle istotne, że przyjmuje się, iż zawarte w niej dane przedawniają się po upływie 1 roku. Jeśli jednak jakieś informacje ulegną zmianie wcześniej, bezzwłocznie dokonaj odpowiedniej korekty w swojej Karcie Medycznej.

Najczęściej Medyczną Kartę Informacyjną wkłada się do przezroczystej „koperty życia”. Do tego celu można też użyć biurowej koszulki lub każdej innej, przezroczystej folii. Umieszczamy ją na górnej półce lub w drzwiach lodówki. Kluczowe jest oznaczenie na drzwiach lodówki, że w środku znajduje się „koperta życia”.

Zastanawiasz się dlaczego w lodówce? Przyjęło się uważać, że to urządzenie znajduje się w każdym mieszkaniu, jest duże i łatwe do znalezienia.

 

Wzór Medycznej Karty Informacyjnej znajdziesz tutaj:

Translate