Warsztaty Gotowości

Każdy człowiek, niezależnie od swojej sytuacji materialnej czy życiowej, może i powinien przygotować się na sytuacje awaryjne.

Czym są Warsztaty Gotowości?

Warsztaty Gotowości to zajęcia praktyczne z przygotowywania się i reagowania w sytuacjach awaryjnych. Prowadzone przez Instruktorów ratownictwa, bezpieczeństwa i prepperingu są uzupełnieniem pozostałych działań prowadzonych w ramach naszej kampanii.

Dla kogo?

Warsztaty Gotowości przeznaczone są dla Uczniów od 10 roku życia oraz dla rodzin, personelu placówek opiekuńczych i leczniczych, pracowników firm, mieszkańców miast i gmin.

4 pory roku

Warsztaty Gotowości w swoje formule zostały wymyślone w taki sposób, żeby ich realizacja była możliwa niezależnie od pory roku. Możemy je przeprowadzić w hali sportowej, sali gimnastycznej, na boisku szkolnym i w parku miejskim.

5 bloków tematycznych

W ramach Warsztatów Gotowości przygotowaliśmy pięć bloków tematycznych ze scenariuszami zdarzeń. Zadnia polegają na znajdowaniu rozwiązań hipotetycznej katastrofy. Wraz z uczestnikami tworzymy plany bezpiecznego przetrwania zagrożenia, wskazujemy w jaki sposób można ograniczać ryzyko i minimalizować skutki sytuacji awaryjnych.

Zamieniamy panikę w pewność siebie

W rezultacie Warsztatów Gotowości uczestnicy będą mieli okazję ćwiczyć działania w grupie, a także pewność siebie, racjonalne planowanie, sprawność działania, reagowanie awaryjne. Uzyskają nowe oraz utrwalą już nabyte umiejętności.

Uczestnictwo w Warsztatach Gotowości sprawi, że w razie zagrożenia uczestnik warsztatów nie wpadnie w panikę, a lęk i niepewność zamieni w pewność siebie, podejmując natychmiastowe działania, chroniąc siebie i bliskich.

Translate »