Telefony alarmowe i interwencyjne w Polsce

Na terenie na którym przebywasz - sprawdź i wpisz numery alarmowe i interwencyjne do telefonu, miej także najważniejsze numery telefonów przy sobie.

999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
987 Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody ................(odpowiedniego województwa)
994 Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
988 Telefon Zaufania
986 Straż miejska
981 Pomoc drogowa
985 GOPR / TOPR
800 777 770 Infolinia – ostre dyżury szpitalne
800 200 300 Infolinia – bezpieczeństwo dla zagranicznych turystów
Translate