XXX Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof 2020 rok

W dniu 13 października przypada XXX Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof, ustanowiony przez ONZ w grudniu 1989 roku. Po raz pierwszy w historii, Uczniowie polskich szkół,  uczestniczyli w takim wydarzeniu. Organizacja tego Dnia wpisuje się w prowadzoną przez nas kampanię i jednocześnie jest pierwszym etapem nowego, unikatowego w Polsce programu edukacyjno – informacyjnego.

W rezultacie podjętych działań, w okresie od 12 do 31 października 2020 roku,  uczniowie z ponad 4000 szkół z całej Polski wzięli udział w tym wydarzeniu. Drugim uzyskanym rezultatem jest poważny wzrost zainteresowan treściami portalu gotowi.org oraz naszą stroną na Facebook. W październiku odnotowaliśmy kilkanaście tysięcy odsłon stron portalu. W listopadzie nasze posty publikowane w mediach społecznościowych dotarły już do kilkuset tysięcy osób.

W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim tym, którzy nas wsparli i przyczynili się do tego sukcesu – dyrekcjom, nauczycielom, pedagogom, młodzieży, organizacjom, urzędom i ludziom, bez których realizacja tego wydarzenia byłaby niemożliwa.

Specjalne podziękowania kierujemy do:

Magdy, Ewy, Ewy, Tomasza, Kasi, Zosi, Ewy, Asi, Joanny, Adama, Izabeli, Michała, Bogdana, Szymona, Artura, Grzegorza, Zbyszka, Agnieszki, Marcina i Grzegorza.

Patronów

Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Piaseczyńskiego

Organizacji

UNDRR, GreenPeace, WWF

Mediów

Onet, Polskie Radio Program Pierwszy – „Bezpieczna Jedynka”

oraz do kuratorów oświaty i różnych urzędów ze wszystkich województw w Polsce.

 

Dialog z Młodzieżą

Chcąc mieć pewność, że omawiane podczas XXX Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków Katastrof zagadnienia i apel spotkały się z zainteresowaniem odbiorców, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie krótkiej ankiety.

Na pytanie: „Czy poruszane tematy zaciekawiły Ciebie i uważasz je za ważne?” aż 80% ankietowanych odpowiedziała „Tak”.

Na pytanie: „Czy ta tematyka jest zbyt rzadko omawiana w szkole i poświęca się jej zbyt mało uwagi na zajęciach?” aż 60% respondentów dopowiedziała twierdząco.

Na pytanie o udział w planowanych kursach i warsztatach tematycznych niespełna 50% uczniów odpowiedziała „Tak”, ale aż 30% stwierdziła, że trudno powiedzieć. Z pierwszych komentarzy, które dotarły do nas ze strony nauczycieli, wynika że dzieci i młodzież chętniej reagują na propozycje aktywizacji w przypadku, kiedy w pełni rozumieją na czym będą one polegać. W związku z tym, że poruszana tematyka jest im mało znana – mogły zachować dystans i podejść do tej propozycji z pewną rezerwą.

Liczymy na to, że entuzjazm i tak duże zaangażowanie dzieci oraz młodzieży okazane podczas obchodów XXX Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków Katastrof przełożą się na równie duże zainteresowanie kursami i warsztatami.

Jednocześnie zachęcamy nauczycieli mających stały kontakt z dziećmi
i młodzieżą, aby starali się aktywizować podopiecznych do zgłaszania do nas wszelkich uwag oraz propozycji zagadnień jakie miałyby być poruszone
w kolejnych filmach czy prezentacjach.

Dla nas przede wszystkim liczy się rzeczywista pomoc naszym rodakom, szczególnie bliscy naszemu sercu są ludzie młodzi stanowiący przyszłość naszego kraju.

Translate