Przeczytaj o nas

Kim jesteśmy?

Fundacja Gotowi.org powstała w 2019 roku w wyniku starań i z pasji Agnieszki Kordalewskiej, obecnej Prezes Fundacji, tworząc formalne ramy działań prowadzonych od 2014 roku. Jesteśmy organizacją non-profit. Kampanię GOTOWI.ORG realizujemy głównie ze środków własnych.

Już w 2015 roku Agnieszka Kordalewska stworzyła pierwszy Kurs Informacji Konkretnej, rozwijany obecnie w Fundacji Gotowi.org program edukacyjny z zakresu przygotowania na sytuacje awaryjne. W tym samym roku Agnieszka Kordalewska współtworzyła z Andrzejem Mellerem dokument dla FOCUS.TV na temat przygotowania na sytuacje awaryjne pt. „Przetrwać koniec świata". Autorzy książki „Preppersi - przygotowani do przetrwania", W. Chełchowski i A. Czuba, opisali Jej przygotowania w jednym z rozdziałów. Przez ostatnich 7 lat Agnieszka Kordalewska szerzyła w wywiadach prasowych i telewizyjnych ideę bycia przygotowanym na wszelkie zagrożenia.

Obecnie Fundacja Gotowi.org skupia doświadczonych specjalistów w wielu dziedzinach, będących jednocześnie pasjonatami przygotowywania się na trudne czasy. Naszą misją jest dzielenie się swoimi umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniami potrzebnymi do przetrwania zagrożeń.  Dlatego zrodziła się w nas idea, aby zorganizować kampanię GOTOWI.ORG i każdemu przekazać informacje o tym, w jaki sposób może się przygotować na sytuacje kryzysowe i pomimo trudności przetrwać. Swoimi działaniami chcemy zmieniać świat na lepszy.

Ludzie Fundacji

Agnieszka Zofia Kordalewska - Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Gotowi.org. Bezpieczeństwem i pomaganiem w przezwyciężaniu trudności zajmuje się zawodowo od ponad 30 lat. Nazywana pierwszą w Polsce kobietą-prepperem, od 10 lat zgłębia sztukę przetrwania, od 4 lat prowadzi portal Gotowi.org i organizuje Warsztaty Gotowości.  Jest współtwórcą jedynego profesjonalnie wyposażonego Plecaka Awaryjnego. Od 2015 roku na stałe jest obecna w mediach jako ekspert przygotowań na trudne czasy. Była jedynym delegatem z Polski do ONZ, na konferencje ds. redukcji ryzyka zagrożeń w 2022 i w 2023 roku Dziś, w pracy na rzecz Fundacji, łączy  swoją wieloletnią pasję z ogromnym doświadczeniem zawodowym. Siłę i energię czerpie z podróży, zwłaszcza po dalekiej Norwegii.

Agnieszka Kordalewska w styczniu 2024 roku otrzymała nominację i została wybrana na co-focal point for the NGO Stakeholder Group at the UNDRR-Stakeholder Engagement Mechanism (SEM). Kadencja trwa 2 lata, a praca na rzecz Biura Narodów Zjednocznych ds. Redukcji Ryzyka Zagrożeń ma charakter społeczny.

mgr Ewa Błaszczyk - fizyk, nauczyciel dyplomowany z ponad 50-letnim stażem, dyrektor jednej z warszawskich szkół licealnych przez kilka kadencji, kilkukrotnie odznaczana przez Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia na rzecz edukacji. Przez całe życie zawodowe jest oddana pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest Członkiem Rady Fundacji i sprawuje merytoryczny nadzór nad działalnością edukacyjną. Opiniowała treści Warsztatów Gotowości dla młodzieży oraz treści broszury Elementarz Bezpieczeństwa.

mgr Magdalena Kordalewska - od 10 lat zgłębia sztukę przetrwania katastrof i zagrożeń. Świetnie radzi sobie z każdą sytuacją awaryjną. Jest współtwórcą kampanii „Bądźmy Gotowi, nie dajmy się!”, autorką wielu zdjęć oraz pomysłodawcą Warsztatów Gotowości. Ekspert stosunków międzynarodowych, znawca historii Stanów Zjednoczonych i współczesnej historii świata. Pasjonuje się fotografią, jest laureatką kilku konkursów fotograficznych. Odpowiada za treści przekazów medialnych.

inż. Ewa Górecka - ekspert ds. zasobów ludzkich z ponad 30-leletnim doświadczeniem w pracy w HR, kadrach i płacach oraz rachunkowości. Odznaczona również za współpracę z kluczowymi klientami w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii. Była lekkoatletka. Z fundacją związana od samego początku,  koordynuje współpracę ze szkołami, jest Szefową Biura fundacji. Od 2021 roku jest jednym z instruktorów warsztatów, prowadzi zajęcia z domowych zapasów i bezpiecznego domu.

mgr Grzegorz Wyszomierski – absolwent AWF, trener I klasy Taekwondo, trener II Klasy Kickboxing, instruktor Międzynarodowy Hapkido IHA i Boksu, trener personalny, instruktor służb mundurowych z uprawnieniami, instruktor Combat Hosinsul, instruktor Krav Maga. Posiada stopnie mistrzowskie Taekwondo VIII Dan, Modern Combat Hosinsul IX Dan, Hapkido IHA III Dan, Combat Ju Jitsu I Dan. Ukończył Wyższy Kurs Obrony na Akademii Obrony Narodowej, ukończył Akademię Bezpieczeństwa Narodowego. Jest autorem projektów społecznych:„Bezpieczne Dziecko”, „Bezpieczny Senior”, „Bezpieczna Kobieta”.

mgr Artur Kuciak – ratownik medyczny, prowadzący zajęcia z ratownictwa i pierwszej pomocy, czynnie włącza się w pomoc na warszawskich SOR-ach. Jest także trenerem Teakwondo z I Dan. Zawodowo jest bardzo cenionym informatykiem i programistą. Miłośnik Azji - Jego marzeniem była wyprawa do Korei, którą zrealizował w 2022 roku.

Robert Stanaszek – instruktor strzelectwa sportowego, od 18 lat prowadzi zajęcia strzeleckie. Jest instruktorem służb mundurowych i pasjonatem bezpieczeństwa. Dowodzi w oddziale proobronnym GARDA. W fundacji porwadzi zajęcia z bezpiecznego posługiwania się bronią.

Dariusz Wielgosz – instruktor strzelectwa sportowego i bojowego, instruktor służb mundurowych, instruktor COMBAT, taekwondo, taekwondo defence tactical system z ogromnym doświadczeniem. Jest dowódcą oddziału porobronnego GARDA. W fundacji porwadzi zajęcia z bezpiecznego posługiwania się bronią.

 

Adam Jędrychowski

Adam Jędrychowski – Ratownik, Instruktor Pierwszej Pomocy. W wolnym czasie pomaga w krakowskich szpitalach na oddziałąch ratunkowych, opatruje bezdomnych w Krakowie. Stworzył własną firmę zajmującą się edukacją pierwszej pomocy na miarę XXI wieku. Uwielbia pracować ze sprzętem medycznym, zdobywał doświadczenie w jednym z największych szpitali klinicznych w Polsce oraz jednej z największych firm sprzedających defibrylatory w kraju. Pasjonat fotografii, dydaktyki i nauk ścisłych. Po godzinach badacz w dziedzinach biomedycznych.

Adam Krzyżanowski - Ekspert w dziedzinie realizacji polityki społecznej w Województwie Mazowieckim – Główny Specjalista w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Współautor Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim na lata 2017-2021. Uczestnik prac nad opracowaniem założeń Strategii Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2025. Współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi oraz z instytucjami, w tym DPS Kombatant, DPS Budowlani – w charakterze eksperta ds. jakości usług opiekuńczo-wychowawczych. Jest Doradcą Zarządu Fundacji Gotowi.org w zakresie współpracy senioralnej.

Emilia Ornat - Ratownik, instruktor pierwszej pomocy, prezes Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska, specjalista od znajdowania rozwiązań. Pasjonatka kognitywistyki i sztuki komunikacji.

Przemysław Malec - Ratownik, instruktor pierwszej pomocy, koordynator motoambulansów w Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska, motocyklista z krwi i kości. Prywatnie elektryk i miłośnik czekolady.

płk rez. Krzysztof Leszczyński - instruktor, trener w obszarze przywództwa i zarządzania organizacją. Instruktor strzelectwa sportowego, bojowego i dynamicznego. Instruktor przetrwania i Force Protection. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania we Wrocławiu na kierunku zarządzenia i marketingu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, studiów podyplomowych z przywództwa wojskowego i komunikacji w Akademii Sztuki Wojennej. Przez ponad 10 lat pełnił służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych w Kosowie, Czadzie i Afganistanie. Od 2016 roku związany z Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie trwającą od 1999 roku  karierę wojskową zakończył jako Szef Oddziału Współpracy Cywilno Wojskowej WOT.

Artut Nowosielski

płk rez. Artur Wojciech Nowosielski  - oficer w korpusie łączności i informatyki (kryptografia). Absolwent WSOWŁ, AON szkoły łączności NATO w Latinie, WAT, Politechniki Warszawskiej i Wyższej Warszawskiej Szkoły Informatyki. W  czasie służby wojskowej był między innymi członkiem zespołu wprowadzającego Polskę do NATO. W latach 1997-2001 wybudował i odpowiadał za działanie systemu łączności, będącego elementem systemu reagowania kryzysowego NATO w Polsce. Następnie do 2006 roku szef węzła łączności NATO w Polsce. W kolejnych latach służył w departamencie MON, NCK i CWSD DG RSZ. Wielokrotnie brał udział w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych między innymi CMX (Crisis Management Exercises), Anakonda, Dragon.

Cel kampanii

Bądźmy GOTOWI, nie dajmy się!

Pod takim hasłem Fundacja Gotowi.org prowadzi kampanię informacyjną dla młodzieży i dorosłych. Celem tej kampanii jest budowanie odporności na katastrofy i zagrożenia. Podejmujemy do realizacji kolejne zadania edukacyjne i informacyjne, skutecznie przyczyniając się do redukcji ryzyka zagrożeń i budowania odporności społeczeństwa.

Kampania Gotowi.org jest pierwszym i jedynym takim projektem w Polsce.

Na początku 2020 roku uruchomiliśmy całkowicie bezpłatny i jedyny Portal Informacyjny o zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi.

Portal ten, oparty na idei amerykańskiej strony ready.gov stworzonej przez Federal Emergency Managment Agency, dostarcza potrzebnych informacji na temat zagrożeń, sposobów przygotowania siebie, swojej rodziny i swojego domu na sytuacje awaryjne.

W sekcji Aktualności publikujemy średnio 3 tematyczne artykuły miesięcznie.

Systematycznie, co tydzień, przybywa kilkuset nowych użytkowników. Łącznie przez pierwsze 18 miesiecy istnienia portal miał ponad 77.000 odsłon.

Od czerwca 2021 portal jest dostępny w wielu językach świata.

W przygotowaniu materiałów do Portalu korzystaliśmy z wiedzy i doświadczeń własnych oraz posiłkowaliśmy się materiałami następujących instytucji lub osób:

  • Federal Emergency Management Agency (FEMA)
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Państwowa Straż Pożarna
  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB)
  • Jarosław Słoma „Żyję i działam bezpiecznie"
  • Ochotnicza Straż Pożarna Zakliczyn (OSP Zakliczyn)
  • Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
  • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy
  • Fundacji Gotowi.org - materiały własne

Media o nas

Rok 2023 - sierpień

Na stronach UNDRR, czyli Biura Narodów Zjednoczonych ds. Redukcji Ryzyka Zagrożeń, pojawiło się zaproszenie do wzięcia udziału w Centralnych Warsztatach Gotowości. To nasz wkład w realizację rezolucji ONZ "From knowladge to action". Zapraszamy wyjątkowo serdecznie do Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

https://www.preventionweb.net/event/2nd-edition-central-readiness-workshop-poland

Rok 2023 - czerwiec

W nietypowy sposób Fundacja Gotowi.org zrealizowała tegoroczny Dzień Dziecka. Otóż w zaprzyjaźnionej szkole w Olsztynie zorganizowaliśmy Warsztaty Gotowości. Relacja z tego wydarzenia znalazła się na portalu UNDRR - https://www.preventionweb.net/news/poland-readiness-workshops-childrens-day

Rok 2022 - listopad

Po kolejnych Warsztatach Gotowości w Radomiu, Prezes Zarządu fundacji Gotowi.org została zaproszona do rozgłośni Radio Radom na krótką pogawędkę. Przyjaciele Gotowi.org mówią, że warto posłuchać. Zapraszamy!

https://radioradom.pl/gosc-dnia-agnieszka-kordalewska/

Rok 2022 - październik

Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof w 2022 roku orgnizujemy realizując Warsztaty Gotowości w różnych częściach Polski, a Centralne Warsztaty Gotowości - w Radomiu.

Zaproszenie na to wydarzenie ukazało się na stronach #UNDRR - Preventionweb

https://www.preventionweb.net/event/central-readiness-workshop-poland

oraz w dokumencie SENDAI STAKEHOLDERS EVENTS PROGRAMME:

SEM IDDRR Events List

Rok 2022 - wrzesień

Wydarzenie realizowane na zaproszenie Stowarzyszenia im. Ojca Pio odbiło się szerokim echem w Radomiu i okolicach. A to między innymi dzięki obecności Telewizji Zebra. Dziękujemy za wspaniały materiał.

https://zebrra.tv/wydarzenia/2022/09/15/warsztaty-gotowosci-po-raz-pierwszy-w-radomiu/

Rok 2022 - wrzesień

Tygodnik Radomski opublikował relację z Warsztatów Gotowości. Zapraszamy do luktury.

https://tygodnikradomski.com/badz-gotowy/

Rok 2022 - wrzesień

Komenda Wojewódzka OHP z Olsztyna opublikowała krótką relację z pobytu młodzieży na naszym szkoleniu w Morągu. Więcej można przeczytać także w Aktyalnościach oraz na Facebook.

S jak survival, czyli jak przetrwać w sytuacjach kryzysowych – OHP

Rok 2022 - wrzesień

Radio Plus z Radomia było obecne podczas Pierwszych w Polsce Warsztatów Gotowości dla Osób ze szczególnymi potrzebami, podopieczymi Stowarzyszenieim. O. Pio w Radomiu. Warto posłuchać podcastów, zwłaszcza głosu uczestników:

https://radioplus.com.pl/radom/65635-badz-gotowy-warsztaty-gotowosci

Rok 2022 - Sierpień

Poproszono Agnieszkę Kordalewską o wywiad dla Wirtualnej Polski. Temat potraktowano dość pobieżnie, zwracając jedynie uwagę na sam fakt, że bycie przygotowanym ma sens.

https://kobieta.wp.pl/preppersi-nie-boja-sie-blackoutu-jestem-praktycznie-samowystarczalna-6797789047962592a?fbclid=IwAR26tWL-tOzz43HYvIDrRbJhfb2D18TS6ry_P61Q53FQI_JeyCRxNlLM_rM

Rok 2022 - Sierpień

Czy zdajecie sobie sprawę z faktu, że tylko 3% Polaków na Plecak Awaryjny? Tak wynika z badań przeprowadzonych m.in. dla Defence24. W tym temacie głos zabrała Agnieszka Kordalewska w wywiadzie dla Newseria

https://info.newseria.pl/?show_news=183638750&t=af6690d469a5d9d2dd19736d17a4fdaa&fbclid=IwAR0pOekdWFTJ9xRhneIRIi4rQnjzsde77hFpY5VwdnulMlm-vGBb8I_stNA

Rok 2022 - Lipiec

Na początku lipca 2022 byliśmy gośćmi Venture Cafe Warsaw. Na wydarzeniu była obecna prasa, nie mogliśmy odmówić ...

https://biznes.newseria.pl/news/niewielu-polakow-ma-plan,p1532025174

Rok 2022 - Lipiec

Na portalu samorządowym dokonano podsumowania serii Warsztatów Gotowości w powiecie wołomińskim. Zapraszamy serdecznie do lektury:

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski/w-miesiacu-czerwcu-w-powiatowych-szkolach-ponadpodstawowych-organizowane-byly-przez-fundacje-gotowiorg-warsztaty-gotowosci

 

Rok 2022 - Czerwiec

https://kobietaipieniadze.pl/2022/06/badz-przygotowana/

Kobieta i pieniądze to portal traktujacy o pieniądzach, przyjaźnie i z rozsądkiem, pomagajacy w racjonalnym dysponowaniu zasobami. Agnieszka Kordalewska, Prezes Zarządu Fundacji Gotowi.org, dołożyła naszą cegiełkę kobietom, które chcą świadomomie zachować bezpieczeństwo finansowe.

Rok 2022 - Maj

Radio Olsztyn.

W dniu 12 maja 2022 roku w Mrągowie, pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Komenda OHP z Olsztyna wraz z nami zorganizowała Warsztaty Gotowości. Opowiedzieliśmy o tym w #RadioOlsztyn

https://radioolsztyn.pl/jak-sobie-poradzic-w-sytuacji-zagrozenia/01635786?fbclid=IwAR1qvuYlfgu456CORMltETyUbrf1CNiu-Lns79XJeY6NmH15MN4FfkqTuRY

opis

Rok 2022 - Maj

Mazowsze Serce Polski.

Samorząd Województwa Mazowieckiego wydaje swoje pismo. W tegorocznym numerze 4 opowiadam o tym, ze bycie przygotowanym nie jest kosztowne ani trudne. Ważne jest, żeby zacząć iść w tym kierunku.

https://mazovia.pl/pl/pismo-samorzadu-wojewodztwa-mazowieckiego/mazowsze-serce-polski-nr-4/gotowi-na-katastrofe.html

Rok 2022 - Maj

Bernard Fruga YT

Debiut na kanale Youtube mamy za sobą! 5 maja, na zaproszenie pana Bernadra Fruga zastanawailiśmy się czy plecak ewakuacyjny to bardziej gadżet, czy jednak wyższa konieczność. Posłuchajcie sami:

https://www.youtube.com/watch?v=LelE_El6H3M&t=40s

Rok 2022 - Kwiecień

Polskie Radio PR1

Od pewnego czasu Agnieszka Kordalewska stała się ekspertem w Polskim Radio, jest chętnie i często zapraszana do audycji traktujących o bezpieczeństwie i byciu przygotowanym na sytuacje awaryjne. Dziś w programie 4. radziła, żeby nie panikować, nie bać się, tylko po prostu być przygotowanym na wszystko.

https://www.polskieradio.pl/10/4758/Artykul/2946199,Nie-boj-sie-zagrozenia-strach-to-zly-doradca-Przygotuj-sie-i-okielznaj-obawy

 

Rok 2022 - Marzec

TVP1 - Pytanie na śniadanie

Wobec trudnej sytuacji geopolitycznej mówimy o tym, że trzeba zachować spokój. Ale jak to osiągnąć?  Trzeba być przygotowanym na najgorsze, nie tracąc nadziei na lepsze jutro.  O tym właśnie Prezes Fundacji Gotowi.org mówiła w porannym programie telewizyjnym 4 marca:

https://pytanienasniadanie.tvp.pl/58862045/preppersi?fbclid=IwAR3ghEs1dFsRlnF0Ww_gFKGnDBlcUOYla_P2lFSemh_xJPGzXWjknk7pPSU

 

Rok 2022 - Luty

Gazeta Wyborcza

24 lutego 2022 roku w nocy Rosja zaatakowała Ukrainę. Trwa wojna, zagrożenie które, podobnie jak dwa lata temu pandemia, nie było w pierwszej dziesiątce tych, na które się przygotowujemy.

W wywiadzie udziolonym dla Gazety Wyborczej Agnieszka Kordalewska mówi o różnych aspekach przygotowań, o ryzyku, domowych zapasach i plecaku awaryjnym ( http://www.plecakawaryjny.pl)

https://next.gazeta.pl/next/7,172392,28039598,bunkrow-nie-ma-ale-i-tak-jest-bezpiecznie-jak-preppersi.html#do_w=52&do_v=221&do_st=RS&do_sid=604&do_a=604&s=BoxBizImg4=

 

Rok 2022 - Luty

Polskie Radio "Czwórka"

W dniu wybuchu wojny nasze przygotowania i porady dla Polaków komentowaliśmy w Polskim Radio:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.polskieradio.pl%2F10%2F9715%2FArtykul%2F2908014%2CWojna-na-Ukrainie-Jak-mozemy-pomoc-ukrainskim-przyjaciolom-Audycja-specjalna%3Ffbclid%3DIwAR0835GJF9KB2G8iJMIt0gxL3GhicgOnz08IPWtXV4D0vzidmufoPKtxvlE&h=AT3vpTYIdqZ49X1AqsJercdAjQGxQQa-w0PWYDkOD7BChOHy3wqSgka6wTrwpPCx3BDSefW_iUZI7UE566Nf1wtdAnl9UN0oyOr_UkAiSjeN0olV6S6ruL8Iy71NhV7sk6A 

 

Rok 2022 - Luty

Polskie Radio "Bezpieczna Jedynka"

22 lutego w Polskim Radio mieliśmy okazję opowiedzieć o plecaku awaryjnym - o tym czym jest, kiedy zgromadzone w nim rzeczy mogą być nam pomocne, gdzie go wozić.

https://www.polskieradio.pl/10/5367/Artykul/2906670,Zestaw-surwiwalowy-co-powinien-zawierac-plecak-awaryjny?fbclid=IwAR1rQpos39_2gwtVt0m4203-x3JZaIDcRRzihZy36b_ioEcrRPcZDUu9F5A 

 

Rok 2022- Luty

Polskie Radio

4 lutego 2022 roku ponownie byliśmy gośćmi audycji "Bezpieczna Jedynka". Szczegóły znajdziecie tutaj:

https://www.polskieradio.pl/7/8637/Artykul/2896258,Bezpieczna-Jedynka-Wichury-zagrozeniem-dla-zdrowia-i-zycia

 

Rok 2022 - Styczeń

TVN Turbo

W trakcie 30.ego finału Terenowy WOŚP 4×4 2022  udzieliliśmy krótkiego wywiadu dla Raport TVN Turbo. Niestety na ten moment nie mamy linku, publikacja odbyła się na antenie 1 lutego 2022.

 

Rok 2021 - Październik

#Onet.pl 

Tak jak przed rokiem, tak i teraz - Onet.pl włączył się w akcję informacyjną skierowaną do Dyrekcji i Nauczycieli, aby wszyscy młodzi ludzie w Polsce mieli możliwość budowania swojej odporności na katastrofy i zagrożenia.

https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/jak-przetrwac-w-razie-katastrofy-specjalna-akcja-dla-mlodziezy/03yzzfm?fbclid=IwAR0B65OV6WwYwYogCLJjpYLavmNZYULHMCZMSxsZouynXJqwZHVKJtehFcg

#UNDRR

Biuro Narodów Zjednoczonych ma swój portal, na którym publikowane są informacje od kluczowych światowych Partnerów, zaangażowanych w ograniczanie skutków katastrof poprzez budowanie odporności na katastrofy i zagrożenia. Z dumą Was informujemy, że publikacje na naszych działaniach są tam preznetowane już po raz drugi - najpierw w 2020 roku i teraz, na okoliczność #IDRRDay.

https://www.preventionweb.net/event/second-polish-edition-international-day-reducing-effects-disasters

Rok 2021 - Sierpień

NGO.pl

"Te całe przygotowania to jest proces. Warto je zacząć już dziś, bo w którymś momencie na pewno się to przyda. W moim słowniku nie ma zwrotu „jakoś to będzie". Ja mówię: „Bądźmy gotowi, nie dajmy się!" - mówi mi Agnieszka Kordalewska, prezes Fundacji Gotowi.org.
Rozmawiamy o tym, czy jesteśmy - jako jednostki i społeczeństwo - przygotowani na najróżniejsze zagrożenia, o czym warto wiedzieć i pamiętać, o działaniach fundacji, która nie tylko prowadzi portal, na którym można znaleźć mnóstwo informacji, ale ma ambicję, by w tym roku szkolnym zrobić warsztaty we wszystkich szkołach w Polsce.
O tym wszystkim poczytacie w wywiadzie dla ngo.pl, do którego link wklejam w komentarzu ?" -  napisał Jędrzej Dudkiewicz, dziennikarz niezależny NGO.plwysokie obcasy

Rok 2021 - Czerwiec

TVP Olsztyn

W dniu 15 czerwca 2021, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie, odbyła się inauguracja "Warsztatów Gotowości" - pierwszych takich warsztatów w Polsce.  W związku z tym wydarzeniem Agnieszka Kordalewska była gościem TVP Olsztyn. Mówiła o koniecznosci budowania odporności na zagrożenia i katastrofy, o codziennej zapobiegliwości i ostrożności. Posłuchajcie sami - zapowiedź na początku programu, a pełen wywiad z Agnieszką od godziny 7:50.

Rok 2021 - Maj

KSOW.pl

Fundacja Gotowi.org jest członkiem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - http://ksow.pl/. Przyjmuje się, że mieszkańcy wsi są lepiej przygotowani niż mieszczanie, zawsze mają zapasy, mają narzędzia, studnie. Mimo to dotkliwie odczuwają skutki różnych katastrof. Dlatego potrzebują naszego wsparcia w sposobach przygotowania się i radzenia sobie z konkretnymi zagrożeniami. Przecież nie samą pandemią człowiek żyje! Dlatego na stronach http://ksow.pl/ ukazał się artykuł skierowany do mieszkańców obszarów wiejskich.

Rok 2021 - Kwiecień

Agnecja Informacyjna

Na początku kwietnia 2021 roku zostałam zaproszona przez Agencję Informacyjną w Polsce do udzielenia wywiadu o czynieniu przygotowań na zagrożenia, o Fundacji, o podejmowanych w ramach Fundacji działaniach.  Cały artykuł znajduje się pod tym linkiem:

 

Rok 2021 - Marzec

Bezpieczna Jedynka PR1

12 marca 2021 roku byłam zaproszona do Bezpiecznej Jedynki, Programu Pierwszego Polskiego Radia. Tym razem, wraz z ekspertami ze straży pożarnej, mówilismy o zagrożeniach powodziami i podtopieniami. Mówilismy też o zapobieganiu i prewencji, czyli o tym, jak można przygotować się na powódź.

Całą treść artykułu publikujemy a Aktualnościach:

 

Rok 2021 - Styczeń

Zdrowie po 50

W gazecie internetowej pt. Zdrowie po 50-tce, na podstawie artykułu naszej Fundacji, ukazał się artykuł o przygotowaniu się na pobyt w szpitalu. Bardzo się cieszymy, że tak szerokim echem w całej Polsce, odbił się nasz mini-poradnik. Szkoda tylko, że okoliczności sprawiają, iż temat jest ciągle aktualny.

Rok 2020 - Grudzień

Dziennik Zachodni

Mija pierwszy rok od ustanowienia Fundacji Gotowi.org. Miłym, rocznicowym akcentem, jest dla nas obszerny wywiad, który ukazał się na łamach gazety Dziennik Zachodni. Miłej Lektury!

Rok 2020 - Listopad

W dniu 4 listopada 2020 roku, w mediach społecznościowych na Facebook, opublikowaliśmy artykuł o przygotowaniu się na wypadek nagłego pobytu w szpitalu. Nasz krótki poradnik spotkał się z ogromnym odezewem - tylko w ciągu pierwszych 48 godzin od publikacji ponad 100 tysiecy osób przeczytało ten wpis. Z każdym dniem osób czytających przybywa. Zachęciło to nas do kontynuowania publikacji Poradnika i dzielenia się sprawdzonymi metodami przygotowań na inne, nieplanowane sytuacje awaryjne.

Temat bardzo szybko podchwyciły media ogólnopolskie i lokalne. Wielu dziennikarzy uznało, że także ich czytelnicy powinni być przygotowani na niespodziewany pobyt w szpitalu. Artykuły o naszej Fundacji i przygotowanym poradniku ukazały się w:

Ogromny odzew społeczny pokazał, że na taki poradnik czekało wiele osób. Dlatego na stronie na Facebook publikujemy kolejne, krókie poradniki, a w przygotowaniu jest już wersja książkowa.

Rok 2020 - Październik

Polskie Radio Jedynka

W Programie Pierwszym Polskiego Radia, w każdy piątek o godzinie 17.10, jest emitowana audycja "Bezpieczna Jedynka". 10 paździenika 2020 roku gościem audycji była Prezes Fundacji, Pani Agnieszka Kordalewska, i opowiadała o naszej kampanii. Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem.

Rok 2020 - Wrzesień

Onet.pl

Tym razem największy, polskojęzyczny portal informacyjny #Onet zamieścił informacje o podjętych przez naszą fundację działaniach w związku z XXX Międzynarodowym Dniem Ograniczania Skutków Katastrof #DRRDay. Polecamy:

Rok 2020 - Maj

Dzień dobry TVN

W związku z ogólnoświatową pandemią bardzo dużo osób dostrzegło sens przygotowań. A o nas, preppersach, tworzone są filmy i reportaże. W TVN Agnieszka Kordalewska miała okazję zaprezentować Fundację i  ten portal informacyjny.

Preppersi - ludzie gotowi na wszystko: "20 proc. wysiłku przynosi 80 proc. efektu"

 

Rok 2020 - powstanie portalu informacyjnego
Od 2019 roku trwały prace przygotowawcze do uruchomienia pierwszego i jedynego w Polsce portalu informacyjnego o zagrożeniach, ich skutkach i sposobach, dzięki którym podniesiemy swoje bezpieczeństwo i zwiększymy szanse na przetrwanie. Na początku 2020 roku udostępniliśmy gotowy portal, a wkrótce potem uruchomiliśmy także stronę na Facebook. Były to pierwsze kroki kampanii informacyjnej.

 

Rok 2019 - powołanie Fundacji
W grudniu 2019 roku grupa pasjonatów przygotowań powołuje Fundację GOTOWI.ORG, której celem statutowym jest między innymi utworzenie i prowadzenie portalu informacyjnego GOTOWI.ORG. Szerzenie świadomości o konieczności przygotowywania się na wypadek zagrożeń od początku było celem i misją naszej grupy. Szkolenia, ćwiczenia i kursy dla ludności cywilnej w całej Polsce są także ważnym elementem uzupełniającym tę Kampanię. Naszym marzeniem jest, aby szkolenie strzeleckie stało się obowiązkowe raz na rok dla każdego dorosłego w Polsce. Aby każdy Polak choć raz wziął udział w naszym Kursie Informacji Konkretnej oraz corocznie uczestniczył w kursie Pierwszej Pomocy.

 

Rok 2018 - badania, analizy
Poszerzamy wiedzę na temat przygotowań na zagrożenia ludności cywilnej w Polsce - świadomości, umiejętności, wyposażenia. Badamy, na ile skuteczne będzie państwo w pomocy obywatelom w razie „W". Powstaje raport, do użytku wewnętrznego, dający początek tej Kampanii.

 

Rok 2017 - publikacje książkowe

W roku 2017 autorzy książki zwrócili się do Agnieszki Kordalewskiej z prośbą o pomoc w opisaniu przygotowywania się kobiet w Polsce na katastrofy. Odpowiedź znajdziecie w rozdziale 11 tej publikacji.

W roku 2016 Agnieszka Kordalewska, udzieliła wielu wywiadów prasowych, opowiadając co nosi na co dzień w damskiej torebce i dlaczego robi półroczne zapasy, szerząc w ten sposób idee bycia przygotowanym.

Reportaż prowadzony przez Kaję Mielczarek z udziałem Agnieszki Kordalewskiej i Jej Rodziny na temat przygotowania domu i domowników na klęski, katastrofy i zagrożenia, emitowany 31 grudnia 2015 roku w Telewizji Polskiej „Pytanie na śniadanie".

Zapowiedź serii programów dokumentalnych przygotowanych dla telewizji FOKUS.tv na temat przygotowań na wypadek katastrof czy zagrożeń. Agnieszka Kordalewska została zaproszona przez Andrzeja Mellera do udziału w jednym z odcinków, pokazała wówczas jak ona i jej najbliżsi przygotowują się na sytuacje awaryjne.

Dla uczestników Konwentu, preppersów oraz chętnych warszawiaków, przygotowujemy i prowadzimy Kurs Informacji Konkretnej „Domowy Zestaw". Jest to pierwsze publiczne zaprezentowanie programu Kursu.

Agnieszka Kordalewska rozpoczyna swoją misję budzenia świadomości wśród znajomych i rodziny o potrzebie bycia przygotowanym na sytuacje awaryjne. Zaprasza do wspólnego działania inne osoby. Tworzony jest autorski program kursu. Obok programu drukowane są pierwsze MANUAL ze wskazaniami jak postępować, żeby przeżyć zagrożenia.

W czerwcu 2014 roku Agnieszka Kordalewska, zainspirowana rozmowami ze starszymi członkami Rodziny, wywołanymi sytuacją na Ukrainie i aneksją Krymu, rozpoczyna swoje przygotowania. Tworzy pierwsze zapasy, czyta literaturę amerykańską i buduje swój pierwszy plecak ewakuacyjny, zaczyna nosić w torebce EDC. W międzyczasie dowiaduje się, że jest tzw. Preppersem.

Translate