Zagrożenia chemiczne w gospodarstwie domowym

Z badań wynika, że najwięcej wypadków przytrafia się nam w domu. Dotyczy to także zdarzeń z chemią gospodarczą, której na co dzień używamy, do zachowania higieny. Dobrze jest poznać podstawowe zasady postępowania z produktami domowymi, zawierającymi substancje niebezpieczne.

Przed

Domowe substancje chemiczne przechowuj w zamkniętych opakowaniach, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Substancje niebezpieczne to między innymi:

 • Środki do czyszczenia muszli klozetowych i zlewozmywaków,
 • Samochodowe płyny do odmrażania zamków lub oleje silnikowe,
 • Baterie, termometry rtęciowe i jarzeniówki,
 • Nafta, olej opałowy, butle z gazem i płyny do zapalniczek,
 • Rozpuszczalniki do farb i terpentyny,
 • Substancje używane w ogrodzie, takie jak herbicydy i insektycydy.

Jak postępować z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w domu:

 • Produkty zawierające materiały niebezpieczne przechowuj w oryginalnych pojemnikach i nigdy nie usuwaj etykiet, chyba że pojemnik jest skorodowany. Substancje z korodujących pojemników powinny być przepakowane i wyraźnie oznakowane.
 • Nie przechowuj niebezpiecznych produktów w pojemnikach na żywność.
 • Nie mieszaj niebezpiecznych chemikaliów domowych ze sobą, mogą zajść nieprzewidziane i niebezpieczne reakcje chemiczne.
 • Nie używaj lakieru do włosów, roztworów czyszczących, produktów do malowania lub pestycydów w pobliżu otwartego ognia
 • Jeśli chemikalia się rozleją, bezzwłocznie je posprzątaj. Zużyte szmaty odłóż do odparowania, a następnie usuń szmaty, zawijając je w gazetę i w plastikową torbę, a następnie włóż do śmieci.
 • Utylizuj niebezpieczne materiały.

Podczas

Natychmiast wyjdź z domu, jeśli istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.

 • Stań pod wiatr i z dala od zabudowań, aby uniknąć wdychania toksycznych oparów.
 • Rozpoznaj i zareaguj na objawy zatrucia toksycznego, w tym:
  • Trudności w oddychaniu
  • Podrażnienie oczu, skóry, gardła lub dróg oddechowych
  • Zmiany koloru skóry
  • Ból głowy lub niewyraźne widzenie
  • Zawroty głowy, niezdarność lub brak koordynacji
  • Skurcze lub biegunka
 • Jeśli ktoś w Twoim otoczeniu doświadczył objawów toksycznych zatrucia lub był narażony na opary chemikaliów, bezzwłocznie zadzwoń pod numer 112, znajdź wszelkie pojemniki z substancją, która mogła być powodem zatrucia, w celu udzielenia informacji służbom ratowniczym.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami służb ratowniczych.

Po

 • Odzież, która mogła zostać zanieczyszczona chemikaliami, bezzwłocznie wyrzuć.

Translate