Konkurs

„Bądźmy Gotowi! – Jesteśmy Gotowi!”

Masz ochotę na coś wyjątkowego?   

Amerykańskie szkolenie wojskowe SERE dla cywilów jest w zasięgu Twoich możliwości!

S.E.R.E. - Survival, Evasion, Resistance and Escape – czyli program, który przygotowuje personel wojskowy USA, osoby cywilne Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych i prywatnych kontrahentów wojskowych do przetrwania i „powrotu z honorem” w scenariuszach przetrwania.

Kontynuacją Warsztatów Gotowości jest szkolenie „Pierwszy krok do SERE – S jak Survival”. Odbędzie się w 2022 roku, w trzech lokalizacjach w Polsce. Instruktorami szkolenia będą żołnierze brygad terytorialnych WOT.

Jak się zakwalifikować na szkolenie „Pierwszy krok do SERE – S jak Survival”?

Udział szkoleniu weźmie 100 uczniów wyłonionych w ogólnopolskim konkursie „Bądźmy gotowi! – Jesteśmy gotowi!”.

Ogłoszenie o konkursie

Fundacja Gotowi.org ogłasza ogólnopolski konkurs:

„Bądźmy Gotowi! – Jesteśmy Gotowi!”

 1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Fundacja Gotowi.org

 1. Uczestnicy:

Konkurs jest adresowany do uczniów od 10 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, ze szkół podstawowych i średnich w całej Polsce.

 1. Cel konkursu:

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do budowania odporności na sytuacje awaryjne, edukacja w zakresie ograniczania skutków katastrof oraz poprawa bezpieczeństwa.

 1. Zadania konkursowe:

Zadania konkursowe będą przez Uczestników realizowane w jednej z dwóch, dowolnie wybranej kategorii:

 • Kategoria Nr 1: Opisz lub przedstaw katastrofę naturalną lub zagrożenie, które przeżyłeś. Co pomogło Ci zachować zdrowie i życie? Czego zabrakło, a mogło być Ci pomocne? Co musisz poprawić, żeby lepiej być przygotowanym na przyszłość?
 • Kategoria Nr 2: Jeśli nie przeżyłeś żadnej katastrofy naturalnej lub innego zagrożenia – Opisz lub przedstaw scenariusz takiej sytuacji. Powiedz, co pomogło Twoim bohaterom zachować zdrowie i życie? Czego zabrakło, a mogło być pomocne? Co trzeba poprawić, żeby lepiej być przygotowanym na przyszłość?

Prace konkursowe należy wysyłać wyłącznie na adres konkurs@gotowi.org

Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową.

 1. Forma realizacji:

Forma realizacji zadań konkursowych jest dowolna, na przykład film, zdjęcia, podcast, komiks, opis itp. itd.

 1. Ocena prac konkursowych:

Wszystkie prace konkursowe, bez względu na formę realizacji oraz wybraną kategorię, podlegają takiej samej ocenie. Do zdobycia jest maksymalnie 100 punktów.

Ocena składa się z dwóch części: 70 punktów - warstwa merytoryczna oraz 30 punktów -  warstwa artystyczno-stylistyczna oraz forma i jakość przekazu.

Szczegóły oceny merytorycznej (70 pkt) – pod uwagę będą brane następujące elementy:

Rodzinny plan awaryjny

Domowe zapasy

Bezpieczeństwo domu

Gaśnica domowa

Plecak awaryjny

Wzywanie pomocy w każdej sytuacji

Udzielanie pomocy i bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia

Współdziałanie z lokalną społecznością

Sprawność i kondycja fizyczna

Szczególne umiejętności

 

Szczegóły oceny formy przekazu (30 pkt) – oceniane będą:

Stylistyka i spójność przekazu

Estetyka wykonania

Rzetelność i  realność wypowiedzi / przekazu

Wyjątkowość pracy konkursowej

 1. Terminy:

Prace konkursowe można nadsyłać od dnia ogłoszenia konkursu do 31 stycznia 2022 roku. Prace, które wpłyną do organizatora po 31 stycznia 2022 roku nie będą oceniane.

Ocena prac potrwa od 1 lutego do 31 marca 2022 roku.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 2 kwietnia 2022 roku na portalu www.gotowi.org oraz na stronie gotowi.org na Facebook.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o tym fakcie także pocztą elektroniczną.

 1. Wybór laureatów:

Oceny prac oraz wyboru laureatów dokona komisja konkursowa.

Komisja konkursowa wybierze 97 laureatów, kolejnych 3 laureatów wybiorą internauci. Wyboru dokonają  spośród 53 wyróżnionych przez komisję prac.

Na dzień ogłoszenia konkursu w skład komisji konkursowej wchodzą:

Izabela Radek-Beczak – Przewodnicząca komisji oraz jej członkowie Monika Zielińska, Jakub Kurzawa, Małgorzata Cegiełkowska, Ewa Górecka i Olaf Kosela.

 1. Nagrody:

W konkursie zostanie przyznanych 100 nagród głównych oraz 50 wyróżnień.

Nagrody główne to udział w 32-godzinnym szkoleniu „Pierwszy krok do SERE  -  S jak Survival”. Instruktorami szkolenia będą żołnierze WOT.

Prace wyróżnione zostaną nagrodzone pamiątkowymi upominkami uczestnictwa w konkursie, ufundowanymi przez Partnerów.

Wszystkie prace zwycięskie i wyróżnione będą publikowane na portalu www.gotowi.org, na stronie gotowi.org na Facebook, a także na stronach Partnerów konkursu.

Partnerzy konkursu wskazani są w Regulaminie konkursu.

 1. Zasady konkursu:

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Biorąc udziału w konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu konkursowego i            akceptuje zawarte w nim warunki konkursu.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności dostępną na portalu www.gotowi.org

 

Każdemu z Was życzymy powodzenia!

Zespół Fundacji Gotowi.org

Translate »