Konkurs

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej

Ogólnopolskiego Konkursu:

„Bądźmy Gotowi! – Jesteśmy Gotowi!”

 1. Na posiedzeniu w dniu 1 i 4 kwietnia 2022 roku Komisja konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac konkursowych.
 2. W konkursie wzięli udział uczniowie z całej Polski, od 4 klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
 3. Ocenie merytorycznej podlegały następujące elementy zawarte w pracy konkursowej: rodzinny plan awaryjny, domowe zapasy, plecak awaryjny, wzywanie pomocy i udzielanie pomocy, bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia, współdziałanie z lokalną społecznością, sprawność i kondycja fizyczna, szczególne umiejętności, zastosowania prawidłowych procedur.
 4. Ocena formy przekazu dotyczyła stylistyki i spójność przekazu, estetyki wykonania, rzetelności i realność wypowiedzi / przekazu, wyjątkowości pracy konkursowej oraz poprawności językowej, gramatycznej i ortograficznej.
 5. Prace konkursowe zostały przygotowane przez uczniów z wykorzystaniem różnych form przekazu (wiersze, opowiadania, reportaże, filmy, prezentacje, komiksy, historyjki obrazkowe), bardzo starannie, z dużą dbałością o szczegóły, co Komisja konkursowa ocenia bardzo wysoko.
 6. Spośród nadesłanych prac Komisja konkursowa wybrała 12 laureatów konkursu sklasyfikowanych na miejscach od 1 do 10, a są to:

Lokata

Imię i nazwisko

Liczba uzyskanych punktów

1 Sławomir Paduch 100
1 Szymon Malikowski 100
2 Aleksandra Kiec 98
3 Aleksandra Kłos 96
4 Krzysztof Czerwiński 95
4 Kamil Ryzop 95
5 Aniela Załęska 94
6 Igor Olkowski 89
7 Zofia Zichlarz 87
8 Julia Antos 84
9 Julia Jackowska 67
10 Jan Wudarkiewicz 61

7.  Komisja konkursowa przyznała także 3 wyróżnienia dla:

 • Elżbiety Owczarek – za minimalistyczną formę przekazu i świetnie uchwyconą zmianę zachowań
 • Nikodema Janczara – za pomysłowość treści komunikatów
 • Karola Rajkiewicza – za innowacyjne i ogólnoświatowe spojrzenie na katastrofy

8. Komisja konkursowa wyróżniła także prace plastyczne i wizualne uczniów i nauczycieli z dwóch szkół         podstawowych, a są to:

 • Nauczycielka Pani Marzena Keppen i Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żarnowcu
 • Nauczycielka Pani Alicja Olek i Szkoła Podstawowa nr 14 w Kaliszu

9. Za szczególny i wartościowy wkład w budowanie społeczeństwa przygotowanego na zagrożenia              wyróżnionym szkołom przyznano „Certyfikaty Gotowości”.

10. O sposobie realizacji nagród Laureaci zostaną powiadomieni w wiadomościach mailowych.

Na tym posiedzenie zakończono, a protokół podpisano.

Wszystkim Uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie. Mamy nadzieję, że dzięki Waszej postawie wyrażonej w pracach konkursowych, a realizowanej w codziennym życiu, będziemy wkrótce narodem przygotowanym na katastrofy i zagrożenia.

Dobra robota Kochani!

 

/ - /

Komisja konkursowa

Dnia 4 kwietnia 2022

Translate