Polityka prywatności

Niniejsza polityka wyjaśnia sposób, w jaki Fundacja Gotowi.org, prowadząca portal informacyjny pod adresem www.gotowi.org  gromadzi, wykorzystuje i udostępniania dane osobowe.

Przekazałeś nam swoje dane osobowe w chwili potwierdzenia rejestracji na otrzymywanie od nas Newslettera. Będziemy używać Twoich danych osobowych w celu komunikacji z Tobą, za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Zapisując się na nasz Newsletter zgadzasz się na zbieranie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z poniższymi zasadami.

Administrowanie, gromadzenie i wykorzystanie informacji

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Gotowi.org z siedzibą w Dobiesz, ul Szkolna 13, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej po numerem KRS 0000831962.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Podczas rejestracji na Newsletter podałeś nam następujące swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. To właśnie te dane są przez nas gromadzone oraz wykorzystywane. Twoje dane osobowe są przez nas traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, w zakresie realizacji celu, w jakim zostały przekazane, a także w celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Fundacji (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Fundacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: fundacja@gotoiw.org.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody, tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Fundacja ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Fundacja nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom, aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy kontrolę dostępu do danych, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Dane dziennika, Ciasteczka, Bezpieczeństwo

Witryna www.gotowi.org używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Fundacji Gotowi.org w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  • "analityczne" - pliki cookies służące zbierania informacji o ruchu na stronie w celach analitycznych.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Fundacja może od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na stronie i wysyłając e-mailem. Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z  nami pisząc na adres fundacja@gotowi.org.

Translate