Alarmowanie i ostrzeganie

Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe (niektóre syreny posiadają możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych) oraz środki masowego przekazu – radio i telewizję. W niektórych gminach, powiatach i województwach wykorzystywane są także inne sposoby informowania ludności np. wiadomościami tekstowymi (SMS) poprzez sieć telefonii komórkowej, megafony oraz powiadamianie od domu do domu.

Alarm powietrzny – ostrzeganie o grożącym niebezpieczeństwie uderzeń z powietrza

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny Zapowiedź słowna Sygnał wizualny
Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Ogłaszam alarm (usłyszysz przyczynę, rodzaj alarmu) dla miasta ……..

Modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty Komunikat powtarzany trzykrotnie krotnie Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury

Jeśli znajdujesz się w mieszkaniu  to:

 • Ubierz się.
 • Wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygaś ogień w piecu.
 • Zamknij okna i zabezpiecz mieszkanie.
 • Zabierz plecak ewakuacyjny.
 • Zawiadom o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego).
 • Pospiesznie udaj się do najbliższego schronu lub miejsca ukrycia (garaż podziemny, stacja metra).

Jeśli jesteś w pracy, szkole lub miejscu publicznym to:

 • Przerwij pracę (wyłącz maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróży.
 • Udaj się do najbliższego schronu lub miejsca ukrycia.
 • Pomóż słabszym, starszym, dzieciom.
 • Słuchaj uważnie poleceń służb ratowniczych.

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny Zapowiedź słowna Sygnał wizualny
Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Odwołuję alarm (usłyszysz przyczynę, rodzaj alarmu) dla miasta ……..

Brak sygnału
Ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty Komunikat powtarzany trzykrotnie krotnie

Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska - ogłasza się w celu powiadomienia ludności np. o groźbie zatopienia, pożarze lasu, katastrofie ekologicznej

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny Zapowiedź słowna
Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Osoby znajdujące się na terenie ……. O godzinie ….. może nastąpić ….. (usłyszysz rodzaj zagrożenia)

Ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty Komunikat powtarzany trzykrotnie krotnie

 

Jeśli znajdujesz się w mieszkaniu to:

 • Włącz i nastaw odbiornik radiowy lub telewizyjny na program lokalny, w celu wysłuchania komunikatów nadzwyczajnych.
 • Stosuj się ściśle do poleceń podanych w komunikatach nadzwyczajnych.
 • Powiadom sąsiadów o zagrożeniu – mogli nie usłyszeć alarmu.
 • W przypadku zagrożenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (NSCh) uszczelnij okna, drzwi, otwory wentylacyjne i nie opuszczaj mieszkania bez specjalnych instrukcji służb kierujących ewakuacją.

Jeśli znajdujesz się na ulicy:

 • W bezpośrednim sąsiedztwie uwalniania się NSCh, oddalaj się najkrótszą drogą od rejonu zagrożenia; w miarę możliwości poruszaj się prostopadle do kierunku wiatru.
 • Ostrzegaj inne osoby o grożącym niebezpieczeństwie.
 • Nie znasz przyczyny ogłoszenia alarmu? Postaraj się dotrzeć do miejsca, gdzie możesz wysłuchać komunikatów nadzwyczajnych.
 • Stosuj się do poleceń służb ratunkowych.

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny Zapowiedź słowna
Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Odwołuję komunikat o zagrożeniu (usłyszysz rodzaj zagrożenia) dla …………….

Ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty Komunikat powtarzany trzykrotnie krotnie

UWAGA!

Syreny wykorzystywane są także w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów. Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest przez wojewodów do mediów co najmniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.

Translate