Elementarz

Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia

  • Omów z pozostałymi domownikami zasady postępowania w przypadku wystąpienia poszczególnych zagrożeń; ćwiczcie swój plan komunikacji i plan ewakuacji.
  • Wyposaż się w plecak awaryjny, który w sytuacji zagrożenia poprawi bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny.
  • Przygotuj dom/mieszkanie na zagrożenia charakterystyczne dla obszaru, w którym mieszkasz.
  • Zrób domowe zapasy
  • Ubezpiecz swoje mienie (m.in. dom/mieszkanie, samochód) od skutków zagrożeń.

Postępowanie w czasie zagrożenia

  • Jeśli jesteś świadkiem nietypowej sytuacji mogącej być źródłem zagrożenia, powiadom o tym fakcie osoby znajdujące się w pobliżu oraz odpowiednie służby.
  • Postępuj zgodnie z zasadami opisanymi na stronach GOTOWI.ORG oraz w innych tego typu opracowaniach.

Postępowanie po ustąpieniu zagrożenia

  • Zorientuj się, czy ktoś z twojego otoczenia nie potrzebuje pomocy – pamiętaj o swoich sąsiadach, zwłaszcza o małych dzieciach, samotnych osobach starszych i niepełnosprawnych, zwierzętach.
  • W razie potrzeby udziel pomocy poszkodowanym do czasu przyjazdu odpowiednich służb.
  • Jeżeli byłeś ubezpieczony od skutków zaistniałego zagrożenia, wykonaj zdjęcia.

Zapisz się na nasz Newsletter - zapewnij sobie komfort i bezpieczeństwo.

Sprawdź kategorie elementarza

Translate