20231122 085218

Warsztaty Gotowości na Mazowszu – podsumowanie projektu

Warsztaty Gotowości na Mazowszu – przygotowanie

W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zrealizowaliśmy Warsztaty Gotowości dla młodzieży ze szkół Mazowsza. Podczas prac przygotowawczych zwróciliśmy się do gminnych lub miejsko-gminnych wydziałów zarządzania kryzysowego z ofertą dołączenia do warsztatów i doproszenia strażaków z lokalnych OSP. Pracownicy zarządzania kryzysowego pomogli nam w wyborze szkół, a następnie w nawiązaniu kontaktów z dyrekcjami szkół. Okazało się też, że w szkole w Przasnyszu nie ma harcerstwa, a w szkole w Mławie tuż przed datą warsztatów odbyło się spotkanie z harcerzami z lokalnego hufca. I o to nam chodziło, aby młodzież angażowała się w lokalne działania, budując więzi i poznając się na różnych płaszczyznach.

Warsztaty Gotowości na Mazowszu – lokalizacje i organizacja

Warsztaty Gotowości przeprowadziliśmy w 11 października w Mławie w Zespole Szkół nr 4, 20 października w Przasnyszu w Zespole Szkół Powiatowych, a 22 listopada w Ożarowie Mazowieckim, w Szkole Podstawowej nr 2. Długi proces oceny wniosków o dofinansowanie i wyboru oferentów, następnie wakacje, a potem organizacja roku szkolnego sprawiły, że dopiero jesienią mogliśmy pojechać do mazowieckich szkół. Terminy jesienne nie należą do najlepszych, jeśli chodzi o realizację Warsztatów Gotowości – jest zimno i przestrzeń warsztatową trzeba organizować w salach gimnastycznych. Znacznie przyjemniej jest realizować Warsztaty Gotowości wiosną, gdy możemy z uczniami być na zewnątrz, na boiskach szkolnych i terenach zielonych wokół szkół. Może w kolejnym roku tak uda się przeprowadzić warsztaty w miesiącach wiosennych? Bardzo o to prosimy Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w imieniu własnym i uczniów.

Warsztaty Gotowości na Mazowszu – realizacje

W każdej ze szkół instruktorzy Gotowi.org przygotowali 5 baz warsztatowych: ratownictwo medyczne,  bezpieczny dom, zestawy awaryjne, plany awaryjne i samoobrona. Uczniowie swoje zadania każdorazowo rozpoczynali od zdefiniowania zagrożeń, które mogą się wydarzyć tu, gdzie mieszkają. Tymi zagrożeniami były pożar, powódź, huragan, susza, ale także wybuch jądrowy. Przygotowane plansze były podzielone na czynności do wykonania przed, podczas i po ustąpieniu zagrożenia. Uczniowie otrzymali wydrukowane karteczki i samodzielnie mieli określić, które zachowania są właściwe dla którego etapu reagowania wobec zagrożenia. Zdarzało się, że uczniowie pytali instruktorów, ale częściej sami starali się rozwiązywać zadania. Po zakończeniu jedna osoba z każdej z pięciu drużyn czytała na głos prawidłowe zachowania dla zagrożenia opracowywanego przez tę grupę. Fotorelacja i krótki reportaż z Ożarowa są dostępne tutaj: Ożarów

Warsztaty Gotowości na Mazowszu – zakończenie

Na zakończenie każdej z trzech edycji Warsztatów Gotowości nagradzaliśmy 3 najlepsze osoby. Jednak w Przasnyszu, z uwagi na wyjątkowo zaangażowaną młodzież i świetnie współpracującą z instruktorami, przyznaliśmy aż 5 nagród. Dwie z nich zostały dosłane do szkoły kurierem, na nazwiska nagrodzonych uczniów. W szkołach dyrekcji wręczyliśmy Certyfikaty Gotowości, na pamiątkę realizacji Warsztatów Gotowości. Warsztaty Gotowości, jako unikatowy projekt w Polsce, w całości skoncentrowane na edukacji w zakresie przygotowań na katastrofy, zagrożenia czy sytuacje awaryjne, był przyjęty przez uczniów ze szczerym  zaciekawieniem. Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego za obdarzenie nas zaufaniem i dofinansowaniu tego projektu, tak ważnego w obecnych czasach.

Naszym Partnerem jest The17Bag.com, twórca Plecka Awaryjnego i Podręcznego Zestawu Awaryjnego.

Zapisz się na newsletter

Translate