Front Photo

Światowy szczyt w sprawie zmniejszania ryzyka klęsk żywiołowych w Nairobi, Kenia

Światowy szczyt w sprawie zmniejszania ryzyka klęsk żywiołowych

Międzynarodowe wydarzenie, którego gospodarzem jest GNDR, zgromadzi liderów sektora i innowatorów, głównie z Globalnego Południa, którzy pracują nad ograniczaniem ryzyka katastrof i budowaniem odporności.

Trzydniowe wydarzenie było wyjątkową okazją dla profesjonalistów do nawiązania kontaktów, poznania przykładów działań w zakresie ograniczania ryzyka w różnych krajach, a także nawiązywania relacji i budowania nowych partnerstw.

Tematem przewodnim trzydniowych dyskusji była rola społeczności i społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu polityki krajowej i międzynarodowej.

Światowy szczyt  – refleksje po zakończeniu szczytu

Wydarzenie obejmowało ponad 25 sesji: Od zbadania skutecznych metod wymiany danych i informacji między zainteresowanymi stronami, po zwiększenie odporności na finansowanie miejscowego zmniejszenia ryzyka katastrof. Było też wiele sesji z pól działań organizacji CSO (NGO) w zakresie budowania odporności w lokalnych społecznościach; były konkretne przykłady podejmowanych działań. Wskazywano na wagę wiedzy i doświadczeń lokalnych społeczności, na ich naturalne sposoby przewidywania zdarzeń awaryjnych, a także pokazywano przepiękną współpracę członków lokalnych społeczności wobec zagrożenia.

W Global Summit 2024 udział wzięło kilkaset osób z 60 krajów. Dobrze było spotkać tak wiele osób, które podobnie jak Gotowi.org, szerzą idee ograniczania ryzyka i skutków zagrożeń (DRR), poprzez odpowiednie przygotowanie społeczności lokalnych. Przedstawiciele NGOs z całego świata zwracali uwagę na dramatyczny brak odpowiedniej współpracy z agendami rządowymi w zakresie DRR. Okazało się, że nie tylko nasza organizacja boryka się z tym problemem.

Podsumowując całe wydarzenie należy podkreślić, że nasze zaangażowanie w adaptację do zmian klimatu i czynione przygotowania na zagrożenia są silniejsze niż kiedykolwiek. Spotkanie pokazało poczynione postępy, a także luki i wyzwania, które pozostają w zmniejszeniu ryzyka katastrof na całym świecie.

Nawiązane wspaniałe relacje i wymiana doświadczeń będą procentować w budowaniu powszechnej odporności na zagrożenia, tego jesteśmy pewni. Jesteśmy też zainspirowani inicjatywami kolegów z Niemiec, mamy nadzieję, że powstanie z tego dużo dobra.

Podziękowania

Udział w Global Summit 2024 w Nairobi, Kenya Agnieszki Kordalewskiej, Prezesa Zarządu Fundacji Gotowi.org, był możliwy dzięki kilku partnerom, w tym głównie Grupie Kon-Plast, która jest zaangażowana w budowanie odporności społecznej na zagrożenia od 2023 roku.

Dziękujemy także pozostałym firmom, które włączyły się w naszą misję w Afryce:

MaPro Polska SA – Pani Agnieszce Kulisiewicz, CEO

Regitech Sp. z o.o. – Pan Radosław Krzypkowski, Prezes Zarządu

Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Przetwórcze REWIS Sp. z o.o. – Pan Rufin Sokołowski

To dzięki odpowiedzialnej kooperacji biznesu i NGOs jest możliwe realizowanie międzynarodowych i lokalnych projektów skoncentrowanych na redukcji ryzyka klęsk żywiołowych i ograniczaniu skutków katastrof. To do takich partnerstw zaprasza nas wszystkich ONZ w swoich dokumentach. Jesteśmy dumni, że Polscy Przedsiębiorcy, skupieni w Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, jako pierwsi przystąpili do partnerstwa.

To świetny początek dla nowego kształtu społeczeństwa obywatelskiego, gdzie każda zaangażowana strona odgrywa inną, ale równie ważną rolę w budowaniu silnych społeczności lokalnych.

 

Zapisz się na newsletter

Translate