IMG 0733

Twój pierwszy krok do S.E.R.E. – S jak Survival

Pod takim hasłem w dniach 16-17 września 2022 roku w Morągu, odbyło się szkolenie organizowane wspólnie przez 4.Warmińsko-Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej oraz fundację Gotowi.org.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Pan Wojewoda Artur Chojecki.

W miejscu spotkania stawili się laureaci konkursu „Bądźmy Gotowi – Jesteśmy Gotowi!” wraz z opiekunami, najlepsi uczestnicy Komendy Wojewódzkiej OHP z Olsztyna oraz młodzież z ZSR ze Środy Wielkopolskiej.

Co oznacza skrót S.E.R.E. ?

S – survival, E – evasion, S – resistance, E – escape

Czyli po polsku: przetrwaj, unikaj, opieraj się w niewoli, uciekaj

Plan szkolenia

Szkolenie było podzielone na dwie części. W pierwszej był pokaz musztry, sprzętu wojskowego i sprawności żołnierzy, a następnie odbyło się spotkanie z żywą historią w izbie pamięci.  

Do realizacji drugiej części przenieśliśmy się na poligon wojskowy. Tam realizowaliśmy zajęcia z terenoznawstwa, ratownictwa, poszukiwania i pozyskiwania wody, rozpalania ognia, ucieczki z terenu zagrożenia. Na zakończenie pokazaliśmy zestawy awaryjne, w tym Plecak Awaryjny. Omówiliśmy poszczególne elementy wyposażenia, żeby w razie potrzeby sprawnie mogli użyc tego co będzie im potrzebne. Ostatnim akcentem było przygotowanie domu i domowe zapasy.

Wszystkie części szkolenia to była wspaniała współpraca instruktorów i młodzieży. Wzajemne poddawanie pomysłów, merytoryczne dyskusje, ciekawe rozwiązania czy elementy psychologii grupy sprawiły, że to spotkanie nabrało niesamowitej wartości dla każdego, kto tam był.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał Certyfikat Gotowości, a Dowódca 4.W-MBOT podziękowania.

Młodzieżowi Instruktorzy Gotowi.org

Szkolenie w Morągu miało jeszcze jeden cel – edukację wybranych Młodzieżowych Instruktorów Gotowi.org. Najlepsza „16”-tka z Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, z klas mundurowych, została powołana na Młodzieżowych Instruktorów Gotowi.org. Ten innowacyjny program miał swoją inaugurację właśnie w Morągu. Młodzi instruktorzy oprócz szkolenia przewidzianego dla wszystkich uczestników, zostali wstępnie przeszkoleni w zakresie prowadzenie Warsztatów Gotowości. Przed nimi jeszcze sprawdzian praktyczny, już na terenie szkoły. Po zaliczeniu testu uzyskają certyfikat Młodzieżowego Instruktora. Następnie w oparciu licencję Gotowi.org, na terenie swojej szkoły, przez rok będą mogli realizować Warsztaty Gotowości.

Cały program jest pomyślany w taki sposób, aby docelowo we wszystkich klasach mundurowych w Polsce Młodzieżowi Instruktorzy Gotowi.org szkolili swoich rówieśników. Pierwszy krok w tym kierunku właśnie został wykonany.

Młodzieżowi Instruktorzy Gotowi.org
Informacja zwrotna

Każdy z uczestników doświadczył doskonałego wyszkolenia i porfesjonalizmu żołnierzy WOT, kilku opiekunów zadeklarowało chęć dołączenia do służby. Pan Wojewódzki Komendant OHP z Olsztyna w liście do fundacji Gotowi.org napisał, że informacja zwrotna od młodych była niezwykle pozytywna i entuzjastyczna. Aktywna forma zajęć i ich różnorodność wzbudziły zainteresowanie służbą, a także dały motywację do samodzielności w życiu i odpowiedzialności za innych.

Podziękowaniom nie ma końca, choć minął już tydzień od zakończenia szkolenia, płyną do nas z każdej strony.  Jednak te podziękowania w dużej mierze należą się dowódcom i instruktorom z 4.W-MBOT. To ich zaangażowanie i sposób przekazywania wiedzy miał kolosalne znaczenie dla tak kapitalnych rezultatów. Do tego wielka przychylność dowódców, niebagatelne doświadczenie żołnierzy operacyjnie odpowiedzialnych za przygotowanie terenu i sprzętu, zrobiły doskonałą robotę. To nas zachęca do organizacji kolejnych wspólnych wydarzeń. Dziękujemy Wam!

Podziękowania kierujemy także do Pana Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Artura Chojeckiego, który od pierwszej edycji Warsztatów Gotowości w 2021 roku, w Olsztynie, dostrzega wielką potrzebę działań realizowanych przez fundację Gotowi.org.

Translate