pruszkowski dzien zdrowia psychicznego

Pruszkowski Dzień Zdrowia Psychicznego

26 października 2022 roku, na zaproszenie Pana Rafała Szyndlera, Prezesa Stowarzyszenia Wspólnie Pruszków Rozwijamy, pani Agnieszka Kordalewska wzięła udział we wspaniałym wydarzeniu. Z okazji Pruszkowskiego Dnia Zdrowia Psychicznego w Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie Stowarzyszenie Wspólnie Pruszków Rozwijamy wraz z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia oraz fundacją Kraina Oza zorganizowało konferencję pt. „Porozmawiajmy, bo warto”. Patronat nad wydarzeniem objął pan Prezydent Paweł Makuch.

Tak, warto rozmawiać

Zaproszeni prelegenci to między innymi pan profesor Jonathan Britmann i profesor Wojciech Legawiec, a także psychologowie na co dzień pomagający, zwłaszcza młodym ludziom, w ich trudnościach. Prelegenci w swoich panelach przedstawili problemy ze zdrowiem dotykające współczesnego człowieka, a zwłaszcza ludzi młodych. Aktywny udział zaproszonych na konferencję gości był bezcenny. Formuła konferencji została tak pomyślana, aby na zakończenie każdego panelu audytorium mogło zadawać pytania do ekspertów. A pytań było bardzo dużo. Okazało się bowiem, że obecnie problemy zdrowia psychicznego najbardziej dotykają dzieci i młodzież, o czym mówiły szkolne panie psycholog, dyrekcje placówek oświatowych i inni obecni. Nawet bardzo małe dzieci, w wieku przedszkolnym, już potrzebują wsparcia psychologicznego. To jest zatrważające.

Ławkę prelegentów zamknęła Agnieszka Kordalewska, która w swoim wystąpieniu mówiła, że doskonałą ochroną przed lękami, paniką czy niepokojem jest zaakceptowanie faktu, że nasza rzeczywistość może się nagle zmienić na skutek zagrożeń. Nadto, że nasze przygotowanie się na te sytuacje, także mentalne, a może wręcz przede wszystkim, da nam poczucie spokoju, doda pewności siebie i przysporzy komfortu.

Prelegenci
Prelegenci
Najpilniejsze potrzeby

Niestety wnioski z tej konferencji nie są zbyt optymistyczne dla nas. Otwartym tekstem mówiono, że nasz system specjalistycznej opieki psychiatrycznej nie jest przygotowany i przystosowany do obecnych potrzeb w tym zakresie. A zwłaszcza nie ma oferty dla młodzieży i dzieci, które jak nigdy wcześniej, ogromnie potrzebują wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego. Nie ma dokąd skierować dziecka w potrzebie, a placówki dedykowane dzieciom i młodzieży są zamykane. Nie należy się zatem dziwić, że młodzi ludzie, pozostawieni sami sobie z problemami, które ich przerastają, popełniają samobójstwa.

Naszą odpowiedzią są Warsztaty Gotowości, które w znacznym stopniu kierujemy do młodzieży. Pomagamy im budować pewność siebie i poczucie sprawczości. Tylko tyle i aż tyle. Ale lekarzy i innych specjalistów zdrowia psychicznego nie zastąpimy. Tu musi pilnie nastąpić zmiana systemowa. Muszą znaleźć się środki finansowe na pomoc dla najsłabszych, dla dzieci i młodzieży.

Zapisz się na newsletter

Translate