PlecakAwaryjny przekazany

Nawalne wiatry i powodzie w Opolu

Wichury i powodzie

Pani Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Opolu wichury i powodzie postawiła na pierwszym miejscu w hierarchii lokalnych zagrożeń. W rozmowie powiedziała nam, że z uwagi na położenie Opola w niewielkiej niecce, nigdy nie przypuszczali, że bardzo silne, nawalne wiatry będą udziałem Opola. Tymczasem w połowie tego roku prędkość wiatru w trakcie nawałnicy wyniosła ponad 100 km/h i była największa w dziejach Opola, a dokładniej od czasu, gdy w mieście mierzone są te wartości.

Ta sytuacja pokazuje, że robiąc naszą własną, osobistą analizę ryzyka wystąpienia zagrożeń nie możemy niczego zakładać na pewno. Raczej powinniśmy zostawiać spory margines rezerwy na zdarzenia, które,  choć nigdy w naszym otoczeniu wcześniej nie występowały, jednak mogą się pojawić. Przykładem niech będą trąby powietrzne na Mazowszu czy lawiny błotne na Podhalu.

Warsztaty Gotowości w Opolu

I o tym między innymi rozmawialiśmy z młodzieżą, w trakcie Warsztatów Gotowości, które zrealizowaliśmy w I Liceum Ogólnokształcącym w Opolu. Warsztaty Gotowości mogły się odbyć dzięki dofinansowaniu, jakie otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Opole, z funduszy na edukację, szkolnictwo wyższe i naukę.

To pierwsze nasze Warsztaty Gotowości na południu Polski, przyjęte z dużym entuzjazmem przez młodzież, dyrekcję szkoły a także urzędników. Tak! Zaprosiliśmy urzędników z Centrum Dialogu Obywatelskiego, aby dołączyli do nas w czasie warsztatów. Początkowo deklarowali, że będą się tylko przyglądać. Ale już po pierwszych minutach wtopili się w grupę młodzieży i do końca wraz z nimi zrealizowali wszystkie zadania warsztatowe. Byli zachwyceni.

Na zakończenie Warsztatów Gotowości Dyrekcja szkoły otrzymała od nas Plecak Awaryjny z rekomendacją, aby Plecak Awaryjny był pokazywany młodzieży na zajęciach z Edukacji Dla Bezpieczeństwa jako wzór doskonale wyposażonego zestawu awaryjnego.

Już wiemy, że to dopiero początek naszej opolskiej przygody. Tam także jest ogromna potrzeba społeczna dalszych realizacji: w szkołach, urzędach, wśród pedagogów, ale i wśród przedsiębiorców.

Podziękowania

Pod koniec listopada, na zaproszenie pana Arkadiusza Wiśniewskiego, Prezydenta Opola i z Jego rąk otrzymaliśmy piękne podziękowania za zrealizowane Warsztaty Gotowości dla młodzieży Opola. W takich chwilach wiemy, że nasze działania mają ogromny sens i dają unikatową wartość. 

W tym miejscu chcę podziękować Paniom i Panu Urzędnikom z Centrum Dialogu Obywatelskiego, dzięki którym Warsztaty Gotowości w Opolu mogły zostać tak wyśmienicie zrealizowane. Od początku złożenia przez nas oferty do dziś prowadzili nas wspierając radą i pomocą.  Dziękujemy!

Zapisz się na newsletter

Translate