Jak rozmieścić gasnice i czujniki

Jak gasić pożar w domu? Gaśnicą!

Przynajmniej jedną

W Polsce nie ma prawa, które zobowiązywałoby właścicieli do posiadania gaśnic w domach. Jednak dla własnego bezpieczeństwa warto posiadać przynajmniej jedną gaśnicę, którą można bezpiecznie gasić palące się urządzenia elektryczne pod napięciem, oleje i tłuszcze jadalne (gaśnica płynowa typ ABF). Dodatkowo może przydać się nam gaśnica proszkowa, najlepiej 4 lub 6 kg (typ ABC), która cechuję się dużą skutecznością gaśniczą i w razie potrzeby będzie mogła być użyta przy próbie gaszenia większego ognia.

Gaśnica

Coraz bardziej popularne w naszym kraju stają się tzw. gaśnice domowe, które dzięki swojej kolorystyce (białe zbiorniki) dużo lepiej wpasowują się do wnętrz domów i mieszkań. Występują one zarówno w wersji płynowej ABF jak i proszkowej ABC. Takie zabezpieczenie nie tylko będzie stanowiło doskonałe narzędzie do walki z ogniem, ale również będzie dobrze wyglądało w kuchni lub sypialni naszego domu.

Gaśnice domowe
Co oznaczają piktogramy na etykiecie gaśnicy?

To nic innego jak graficzne przedstawienie grup pożarowych, do których gaszenia przeznaczona jest dana gaśnica. Na poniższym rysunku prezentujemy znaczenie poszczególnych znaków i podajemy kilka przykładów materiałów, które mogą ulec pożarowi w danej grupie.

Oznaczenie grup pożarowych

Dodatkowo na etykiecie dla grup pożarów A, B oraz F określona jest wielkość pożaru testowego (tzw. skuteczność gaśnicza), np. 8A, 55B, 40F, jaki może być nią ugaszony. Im wyższa wartość skuteczności gaśniczej tym większy pożar można ugasić, a skuteczność gaśnicza nie idzie w parze z wielkością gaśnicy.

Jak gasić pożar? Gaśnicą!

Podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia pożarów w zarodku. Jego główną cechą jest mały ciężar oraz prostota w użyciu, co umożliwia stosowanie go przez osoby dorosłe bez specjalistycznego przeszkolenia.

Przed użyciem sprzętu gaśniczego należy poprawnie ocenić sytuację oraz ryzyko. W razie konieczności zaalarmować osoby zagrożone i wezwać straż pożarną.

Podczas gaszenia pożaru czas działa na niekorzyść gaszącego. W razie możliwości należy prosić o pomoc inne osoby. W ten sposób zyskuje się na czasie i zwiększa skuteczność akcji gaśniczej.

Zawsze należy dobrać odpowiedni rodzaj gaśnicy do typu pożaru. Np. gaśnica typu BC nie poradzi sobie z pożarami materiałów z grupy A, a to zmniejsza szanse na ugaszenie pożaru w jego początkowej fazie.

To jak gasić pożar?
  1. Przed przystąpieniem do gaszenia należy sprawdzić, czy w okolicy źródła ognia nie ma urządzenia podłączonego do prądu elektrycznego. Jeżeli jest lub istnieje jakakolwiek wątpliwość – należy skorzystać z gaśnicy przystosowanej do gaszenia urządzeń znajdujących się pod napięciem.
  2. Środek gaśniczy należy kierować wprost na źródło ognia.
  3. Należy go również kierować zgodnie z kierunkiem wiatru, a nie pod wiatr.
  4. Po zakończeniu akcji gaśniczej należy wystrzegać się ponownego zapłonu – warto więc wciąż mieć pod ręką rezerwę środka gaśniczego.
  5. Po każdym wykorzystaniu gaśnicę należy natychmiast oddać do autoryzowanego serwisu – w innym wypadku nie ma gwarancji, że będzie można z niej skorzystać w wypadku następnego pożaru.
Instrukcja gaszenia pożaru przy pomocy gaśnicy
Gdzie umieścić gaśnice i czujniki?

W świecie idealnym, zarówno gaśnica jak i czujnik czadu i dymu powinny znaleźć się w zasadzie w każdym pomieszczeniu. W ten sposób zarówno wykrycie pożaru jak i jego gaszenie w początkowej fazie byłby najszybsze, a przez to powodzeniie akcji gaśniczo-ratowniczej największe.

Realistycznie jednak zaleca się minimalnie po jednej gaśnicy i czujniku czadu i dymu na każdej kondygnacji budynku.

Sprzęt przeciwpożarowy powinien być umieszczony w pomieszczeniu w taki sposób, by od razu rzucał się w oczy. Powinien znajdować się jak najdalej od miejsc potencjalnego pożaru oraz w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne.

Do takich pomieszeń jak kuchnia, salon z kominkiem lub pokoje sypialne, poleca się stosowanie gaśnic płynowych, które cechują się dużą uniwerslanością (gaszą pożary z grup ABF), mogą gasić urządenia elektryczne pod napięciem do 1000V i nie pozostawiają trudnych do wyczyszenia śladów.

W przypadku pomieszczeń, w których siła pożaru może być duża (np. garaż lub kotłownia), zalecamy stosowanie gaśnice proszkowych typu ABC. Cechują się one większą skutecznością gaśniczą w porównaniu do gaśnic o podobnej ilości środka gaśniczego. Sprzątanie po ich użyciu jest bardziej wymagające, ale w tego typu pomieszczeniach nie stanowi to większego problemu.

Jeśli zależy nam na ochronie delikatnych urządzeń elektronicznych, najlepszym rozwiązaniem podczas ich gaszenia będzie zastosowanie specjalnych gaśnic śniegowych, które dzięki zastosowanej technologii niwelują efekt szoku termicznego i nie uszkadzają dodatkow sprzętu.

Do gaszenia cennych zbiorów, kolekcji i dokumentów zastosuj gaśnice wodną-mgłową. Środkiem gaśniczym w niej jest woda zdemineralizowana, która po osuszeniu nie pozostawia śladu po gaszeniu. Dodatkowo zaletą jest to, iż jest to jedyna dostępna narynku gaśnica, którą można gasić płonącą na człowieku odzież.

Czujniki dymu montujemy w większości przypadków na sufiecie. Gorący dym ma tendencję do unoszenia się do góry. Dlatego będzie to najlepsze miejsce do jego montażu. Jeśli stosujemy tylko jeden czujnik na całą kondygnację, najlepiej umieści go na korytarzu – tam gdzie łączą się wszystkie wejścia do pozostałych pomieszczeń w domu.

Z kolei czujniki czadu powinny być montowane mniej więcej na wysokości wzroku stojącego człowieka. W przypadku czujników z wyświetlaczem, będziemy mogli w ten sposób łatwiej kontrolować aktualne stężenie szkodliwych cząsteczek CO w powietrzu. Tlenek węgla inaczej niż dym, porusza się w pełnej objętości pomieszczenia – dlatego jego montaż na suficie nie jest konieczny.

Poniższa grafika prezentuje zalecane miejsca montażu gaśnic (w nawiasie podano ilość środka gaśniczego) i czujników czadu i dymu w zależności od pomieszczenia.

Gdzie umieścić gaśnice i czujniki
Pamiętaj!

Nigdy nie ryzykuj niczyjego życia i zdrowia – jeśli widzisz, że nie poradzisz sobie z ugaszeniem pożaru – uciekaj! Chwyć szybko swój Plecak Awaryjny, ewakuuj się z płonącego domu zapewniając sobie bezpieczeństwo i wezwij pomoc dzwoniąc na numer 112.

Zapisz się na newsletter

Translate