20220528 164817

#GPDRR2022 Bali

Konferencja UNDRR

W dniach 23-28 maja 2022 roku na Bali w Indonezji odbyła się siódma światowa sesja poświęcona redukcji ryzyka zagrożeń i ograniczania ich skutków. Konferencja odbywała się pod nazwą 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022 (#GPDRR), organizatorem było UNDRR czyli Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Redukcji Ryzyka Zagrożeń.

W spotkaniu uczestniczyło około 7000 osób z całego świata, w tym 75% osobiście, na Bali. Pozostałe osoby po zarejestrowaniu się na specjalnie do tego celu dedykowanej platformie internetowej mogły śledzić wszystkie wydarzenia online. Na Bali zjechały delegacje rządowe ze wszystkich krajów świata, międzynarodowe i krajowe organizacje pozarządowe, Bank Światowy, United Nations, przedstawiciele świata nauki z wielu uniwersytetów, dostawcy nowych technologii. Delegatem Fundacji Gotowi.org była pani Agnieszka Kordalewska – Prezes Zarządu.

Konferencja – dni przygotowawcze

23 i 24 maja to były dni przygotowawcze do głównej konferencji. W tym czasie delegaci mieli okazje do poznawania siebie nawzajem, do opowiadania o swoich działaniach lokalnie i globalnie. Odbyło się wiele spotkań roboczych, między innymi #GNDR, której członkiem jest Fundacja Gotowi.org. W ramach #GNDR pracowaliśmy nad wnioskami dla #UNDRR, które wynikają z naszej codziennej pracy w lokalnych organizacjach pozarządowych. Mówiliśmy o problemach z jakimi się spotykamy, a które zgłoszone na forum międzynarodowym mogą pomóc w systemowym ich rozwiązaniu. W ramach naszej społeczność #GNDR przygotowaliśmy wspólny dokument wzywający rządy państw do podjęcia konkretnych działań na rzecz bardziej efektywnego wdrażania #SendaiFramework2015.  Dokument ten został przekazany w trakcie oficjalnej części konferencji.

Ceremonia otwarcia i konferencja oficjalna

25 maja 2022 odbyło się uroczyste otwarcie konferencji, którego dokonali Jego Ekscelencja Pan Prezydent Indonezji Mr. Joko Widodo oraz Pani Amina Mohammed,  Sekretarz Generalna United Nations. W dniach od 25 do 27 maja miało miejsce wiele spotkań: rozmowy na wysokim szczeblu, ministerialny okrągły stół, sesje tematyczne, oficjalne wystąpienia, odbył się międzyokresowy przegląd postępów wdrażania ram z Sendai 2015. Były spotkania indywidualne z zainteresowanymi partnerami, sesje robocze dotyczące grup interesariuszy lub regionów. Dużą część spotkań poświęcono dzieciom, młodzieży oraz osobom niepełnosprawnym. Konferencja trwała każdego dnia od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora.

Z perspektywy Polski oraz działań fundacji Gotowi.org najważniejszą poruszoną kwestią była konsekwencja wojny ruskich z Ukrainą: możliwy światowy głód, wielkie migracje ludności i groźba III Wojny Światowej. Kwestie te równolegle były poruszane na spotkaniu G20 w Genewie, co w naszym odczuciu potwierdza ich istotność dla świata.

Spotkania robocze i wymiana doświadczeń

W ramach nieformalnego programu konferencji odbywały się spotkania różnych delegatów i interesariuszy, którzy wzajemnie prezentowali swoje zaangażowanie w działania na rzecz redukcji ryzyka zagrożeń. Było także miejsce na platformę innowacyjną, na której pokazywano aplikacje i nowe technologie zaangażowane w ograniczanie ryzyka zagrożeń. W części nazwanej „Ignite stage” wybrani wcześniej prelegenci mogli zaprezentować swoje organizacje, zgłosić ważne wyzwania związane z redukcją ryzyka zagrożeń.

Wszystkie te spotkania sprawiły, że mieliśmy okazję zapoznać się z systemami szkoleń i ćwiczeń dedykowanych dzieciom i młodzieży w innych krajach, co w kontekście realizowanych przez nas Warsztatów Gotowości ma duże znaczenie. Nawiązaliśmy wiele kontaktów roboczych z innymi organizacjami pozarządowymi z różnych części świata: Friendship z Bangladeszu, Murata z #GNDR z Kyrgystanu, Hla Shing Nue z Bolipara Nari Kalyan Somity (BNKS) z Bangladeszu, Nadie Pulmano z międzynarodowej organizacji Safe the Children z Bangkog, Markezę z Filipin – naukowca zajmującego się zmianami klimatycznymi i związana od lat z UNDRR, fizyków z Bolonii, wdrażających systemy do przewidywania skutków zagrożeń i wiele innych osób. Jest to dobry początek do wymiany praktyk, doświadczeń i zasobów. Nawiązaliśmy także kontakty robocze z rządem Kamerunu i Urugwaju, które były bardzo zainteresowane naszym programem warsztatów. Najważniejsze, że idea fundacji gotowi.org zrobiła świetne wrażenie. Wielu osobom przekazaliśmy adres portalu i zapraszaliśmy do wyrażenia swojej opinii o nim. Zebraliśmy doskonałe noty, co oczywiście niezmiennie nas cieszy.

Organizacja konferencji

Organizatorem konferencji był UNDRR, a gospodarzem spotkania Rząd Indonezji, który dołożył wszelkich starań, żeby pobyt delegatów był spokojny, bezpieczny i komfortowy. Już od przylotu na lotnisku mieliśmy wyznaczone bramki VIP do odprawy i do wiz. Następnie specjalne samochody zawiozły nas do tzw. oficjalnych hoteli w luksusowej części Bali. W jednym z tych hoteli ulokowano centrum konferencyjne dla pierwszych dwóch dni konferencji. Natomiast oficjalna konferencja miała miejsce w Bali Nusa Dua Conference Center – gigantycznym centrum konferencyjnym, mogącym przyjąć wiele tysięcy delegatów. Zadbano o transport z hoteli do centrów konferencyjnych – dedykowane „schuttle bus” rozwoziły nas do hoteli. Każdy z oficjalnych hoteli jest doskonale chroniony – przed wjazdem są zamykane bramy, jest aktywna ochrona i policja sprawdzająca każdego kto wjeżdża, samochody osobowe i taksówki otwierają bagażniki do sprawdzenia, autobusy otwierają okna i drzwi – każdy jest sprawdzany. Dodatkowo jeden z policjantów wielkim lusterkiem sprawdza spód każdego wjeżdżającego auta. Tuż przed wejściem do lobby odbywa się kontrola osób wchodzących i ich bagaży, podobna do weryfikacji na przykład przy wejściu do polskich sądów.

Ceremonia zamknięcia i oficjalna kolacja

Ceremonię zamknięcia poprowadził przedstawiciel UNDRR, natomiast Pani Mami Mizutori, Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. Redukcji Ryzyka Zagrożeń, zakończyła konferencję, zapraszając nas do nieustawania w działaniach mających na celu wdrażanie zmian dających nam bezpieczniejszy świat. Poinformowała nas także, że kolejna światowa konferencja ds. redukcji ryzyka zagrożeń odbędzie się w Genewie w 2025 roku. Na zakończenie konferencji pan Prezydent Indonezji zaprosił nas na „closenig dinner” – kolację dla 1000 delegatów GPDRR2022. Oficjalna kolacja miała miejsce na jednaj z małych wysp w pobliżu Bali, w ogromnym parku. Wspaniałe lokalne jedzenie oraz wstępy najlepszych indonezyjskich artystów zrobiły na wszystkich niesamowite wrażenie. Wspaniale było być częścią tego wielkiego, światowego wydarzenia.

„Field trip” czyli oficjalne zwiedzanie Bali

W sobotę, 28 maja dla wszystkich chętnych delegatów zorganizowano wycieczki turystyczne po Bali.  W tym celu przygotowano dla nas kilkadziesiąt autokarów, wyznaczono trzy różne trasy, do wyboru. Jeździliśmy eskortowani przez policjantów, ruch na ulicach był zatrzymywany, bardzo dbano o nasz komfort i bezpieczeństwo,  czyniono nam wiele honorów. Nasza grupa, oprócz atrakcji typowo turystycznych, miała zaszczyt uczestniczyć w niezwykłej uroczystości. Otóż jedna ze szkół na Bali, w obecności przedstawicieli rządu Indonezji, lokalnej administracji i naszej delegacji UNDRR, otrzymała Certyfikat Gotowości. Było to poprzedzone przeprowadzeniem próbnego alarmu, który mogliśmy obserwować. Uczniowie wzorowo się zachowali podczas ewakuacji, a nadto samodzielnie opatrzyli rannych pozorantów. Widać było, że są doskonale przygotowani i wyszkoleni. Przyznanie tego certyfikatu w Indonezji oznacza, że uczniowie są przygotowani na wystąpienie tsunami lub trzęsienia ziemi – tych dwóch zagrożeń, których wystąpienie lokalnie jest najbardziej prawdopodobne i które mają największe negatywne skutki.

Podsumowanie

Dla mieszańców Indonezji, kraju najbardziej na świecie (!) narażonego na zagrożenia naturalne, konferencja #GPDRR była wielkim świętem. Na każdym kroku umieszczono znaki, tablice i symbole związane z tą konferencją. Goszczono nas z najwyższymi honorami. I nie ma co się dziwić – Indonezja praktycznie nie posiada żadnego przemysłu, kraj utrzymuje się z turystyki. Pandemia covid19 sprawiła, że przez dwa lata ruch turystyczny na wyspach zamarł, a mieszkańcom żyło się bardzo ciężko. Wiele hoteli i restauracji zostało zamkniętych, skutki braku turystów widać nawet na terenie międzynarodowego lotniska na Bali. Dlatego rząd Indonezji podjął kroki zmierzające do pobudzenia koniunktury, organizując #GPDRR w maju, a w listopadzie 2022 szczyt G20.

Fundacja Gotowi.org jest jedynym podmiotem z Polski działającym w światowej sieci organizacji pozarządowych GNDR.

Jest także jedyną organizacją z Polski, która wzięła udział w tej  światowej konferencji na rzecz redukcji ryzyka zagrożeń. Udział fundacji Gotowi.org w tym wydarzeniu był możliwy dzięki wsparciu finansowemu, jakie pozyskaliśmy z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).

Zapisz się na newsletter

Translate