Warsztaty Gotowości

Fotorelacja i podsumowanie Rodzinnych Warsztatów Gotowości

Tego artykułu nie planowaliśmy. Jednak mieszkańcy Pruszkowa i okolic tak bardzo nas zaskoczyli, że zdecydowaliśmy się na podsumowanie Warsztatów Gotowości.

Warsztaty Gotowości odbywały się w godzinach od 12 do 18 w Parku im. Potulickich, jako jedna z atrakcji Pożegnania Lata ’21, organizowanego przez Urząd Miasta i Gminy Pruszków. W tym czasie przyszły do nas 104 rodziny: dwu-, trzy-, cztero- i pięcioosobowe. Było też kilkoro seniorów, wspaniale radzących sobie z zadaniami. Były grupy młodzieży. W sumie Warsztaty Gotowości zrealizowało około pół tysiąca osób. Czyli blisko 100 osób w każdej godzinie warsztatów! To ogrom ludzi chętnych, ciekawych i szczerze pragnących nauczenia się radzenia w trudnych sytuacjach.

A przecież sytuacje awaryjne są nieodłącznym elementem życia każdego z nas: od długotrwałego braku prądu, przez trąby powietrzne, gradobicie, pożar domu, powódź natychmiastową, po długotrwały brak pracy i wiele innych.

Wspólnym mianownikiem tych zdarzeń jest silny stres, który człowiekowi towarzyszy w trakcie ich trwania. Można się poddać silnemu lękowi, wpaść w panikę lub bezradność, a napięcie obniżać różnymi używkami. Albo można przygotować się na możliwe sytuacje awaryjne budując swoją odporność. Wiedza o tym jak postąpić przed, podczas i po wystąpieniu zagrożenia sprawi, że kiedy sytuacja awaryjna się wydarzy, człowiek nie wpadnie w panikę ani nie sięgnie po używki, tylko podejmie natychmiastowe działania, chroniąc siebie i bliskich.

Ten sposób prowadzenie warsztatów przyczynił się do budowania i wzmacniania relacji w rodzinach i w utworzonych ad hoc grupach. Pomagał w lepszym poznawaniu siebie nawzajem, wyzwolił mnóstwo pozytywnych emocji i radości. Warsztaty Gotowości dały też bezpośredni i od razu zauważalny rezultat – świetną komunikację w rodzinach i między przypadkowymi ludźmi, którzy wymieniali się pomysłami i radami. Najwspanialej pracowały dzieci i młodzież – byli bardzo chętni i logicznie realizowali zadania.

Wszystkie zadania warsztatowe były działaniami prewencyjnymi, ukierunkowanym na dostarczenie odbiorcom propozycji rozwiązywania sytuacji awaryjnych i problematycznych, alternatywnych do używek, dlatego Warsztaty Gotowości doskonale wpisują się w profilaktykę uzależnień. Mimo braku „lockdown” wiele osób nadal funkcjonuje w swoim, zamkniętym mentalnie świecie. Nasza propozycje aktywności w małych grupach jest obecnie wyjątkowo ważna, gdyż po izolacji wywołanej pandemią ludziom jest bardzo trudno przełamywać się i wychodzić do innych.

Uczestnicy przekonali się, że warto czynić przygotowania na sytuacje awaryjne i że to wcale nie jest ani trudne, ani kosztowne. Dowiedzieli się, że przygotowani nabiorą pewności siebie, a gdy zdarzy się sytuacja awaryjna, nie wpadną w panikę, tylko będą działać.

Wszyscy otrzymali pamiątki uczestnictwa w Rodzinnych Warsztatach Gotowości na zachętę kontynuowania w domach przygotowań i budowania odporności w razie „W”. Najlepsi otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Fundację Gotowi.org oraz przez Gaśnice Domowe – naszego Partnera, firmę Ogniochron SA.

Dziękujemy naszym Instruktorom, bez których te Warsztaty Gotowści nie mogłyby się odbyć: Izabeli Radek-Beczak z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie, kapralowi Jakubowi Kurzawa ze Studenckiego Koła Nowoczesnych Technologii w Bezpieczeństwie, Witoldowi Antosiewiczowi za przyjęcie roli Instruktorów i czynne włączenie się w prowadzenie Warsztatów. Serdeczne podziękowania składam także Instruktorom z ekipy Ratowników Medycznych Grupy PCK w Olsztynie – to prawda, że zawsze można na Was liczyć! Dziękuję Waldemarowi Więcek za dokumentację filmową imprezy. Magdalenie Kordalewskiej za dokumentację zdjęciową. Kubie, Olafowi, Maksowi i Ninie za kapitalny wolontariat w czasie całych warsztatów. A na koniec chcę podziękować Ewie Góreckiej, która Was zapraszała, rozliczała z wykonanych zadań, wręczała pamiątki i nagrody i dla każdego miała kilka ciepłych słów.

Dziękuję także Dyrekcji i Pracownikom MOPS w Pruszkowie za okazane nam zaufanie i wsparcie – zaczęliśmy wspólnie piękną drogę.

Kochani, byliście wspaniali! Dziękujemy każdemu z Was. Do zobaczenia na kolejnych Warsztatach Gotowości.

Translate