0G2A9340

Certyfikaty Bezpieczeństwa wręczone!

5 listopada

Pierwsze Ogólnopolskie spotkanie z okazji XXXI Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków Katastrof odbyło się 5 listopada 2021 roku, w gościnnych progach Centrum Kultury Piaseczno. Gośćmi byli Urzędnicy różnych szczebli administracji rządowej i samorządowej,  Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej,  Zarząd Grupy Ratownictwa PCK Olsztyn, Zarząd PCK Olsztyn, Hufcowy Warmińskiego Hufca Harcerzy ZHR „Płomienie”,  Zarząd Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Kuratorzy Oświaty z całej Polski, Nauczyciele i Pedagodzy szkół powiatu piaseczyńskiego, Zarząd Ochotniczych Hufców Pracy Województwa Warmińsko-MazurskiegoZarząd Krajowej Izby Domów Opieki, Aktorzy i Ekipa filmowa oraz Wolontariusze Fundacji Gotowi.org.

Obecni mieli przyjemność zapoznać się z naszymi dokonaniami zrealizowanymi przez dwa lata działalności, a także zobaczyli film wyprodukowany przez fundację Gotowi.org, prezentowany obecnie wśród uczniów polskich szkół.

Panel dyskusyjny

W drugiej części spotkania eksperci dyskutowali o stanie przygotowania polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży, na sytuacje awaryjne. W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Pani Beata Janowczyk, Szef Ryzyka w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Pan Andrzej Rokowski z Ogniochron SA, Pan Józef Zalewski z Zarządu Powiatowego OSP,  Pan Adam Jaszczuk z Zarządu PCK Olsztyn, Pani Marta Nawrocka Wice Dyrektor MOPS z Pruszkowa.

Honory i certyfikaty

Po raz pierwszy w historii wręczono Akt nadania godności Członka Honorowego Fundacji Gotowi.org. Otrzymała go Pani Izabela Radek-Beczak, w dowód uznania za szerzenie misji Fundacji wśród młodzieży olsztyńskich szkół.

Akt nadania

Wręczono pierwsze Certyfikaty Gotowości za przygotowanie młodzieży i mieszkańców na katastrofy i zagrożenia. Pierwszy Certyfikat Gotowości otrzymał Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie. Drugi Certyfikat Gotowości został przyznany Miastu Pruszków.

Certyfikat
Podziękowania

Szczególne podziękowania zostały skierowane do Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz do Pani Dyrektor Biura Marszałka – Magdaleny Flis oraz do Pracowników Urzędu Marszałkowskiego za pomoc w organizacji tego Dnia.
Podziękowania otrzymali także Partnerzy Fundacji – Ogniochron – Gaśnice Domowe, Małgorzata Cegiełkowska – ubezpieczenie od skutków katastrof oraz Pan Michał Modro – Kancelaria Radcy Prawnego.

Podziękowania za realizację Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków Katastrof, zarówno dla Partnerów Fundacji jak i dla polskiej młodzieży, otrzymali także:

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Wojska Obrony Terytorialnej za możliwość wykorzystania fragmentów filmu, Seniorki z  Pruszkowa oraz Druhowie z OSP Chojnów oraz za udział w realizacji filmu,  Muzeum Wsi Radomskiej za udostępnienie obiektów do zdjęć.

Za pomoc w realizacji filmu na XXXI Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków Katastrof dziękujemy także Departamentowi Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – część sprzętu do realizacji zdjęć została sfinansowana ze środków pozyskanych na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Podziękowania skierowano także do wszystkich Patronów Honorowych – Panów/Pań: Ministra Klimatu i Środowiska, Wojewody Podlaskiego, Wojewody Opolskiego, Wojewody Świętokrzyskiego, Wojewody Lubuskiego, Wojewody Śląskiego, Marszałka Mazowsza, Marszałka Małopolski, Marszałka Opolszczyzny, Marszałka Pomorza, Marszałka Pomorza Zachodniego, Marszałka Podlasia, Marszałka Świętokrzyskiego, Marszałka Śląskiego, Marszałka Wielkopolski, Kuratora Dolnośląskiego, Kuratora Łódzkiego, Kuratora Kujawsko-Pomorskiego, Kuratora Zachodnio-Pomorskiego, Kuratora Śląskiego, Kuratora Podkarpackiego, Kuratora Świętokrzyskiego.

Dziękuję Pani Ewie Błaszczyk za doskonałe poprowadzenie spotkania z Partnerami, a Aktorom z Teatru Nora w Warszawie za wspaniały występ i wlanie w słuchaczy optymizmu i nadziei.

Zapraszamy do wspólnej realizacji Warsztatów Gotowości wśród uczniów, nauczycieli, urzędników i przedsiębiorców, bo:

#zapobieganieratujeżycie

Zapisz się na newsletter

Translate »