Bioterroryzm

Bioterroryzm, czyli atak biologiczny, to celowe uwalnianie zarazków lub innych substancji biologicznych, które mogą powodować zachorowanie. Czynniki biologiczne to organizmy lub toksyny, które mogą zabijać lub obezwładniać ludzi, zwierzęta gospodarskie i uprawy.

Istnieją trzy podstawowe grupy czynników biologicznych, które mogą być prawdopodobnie wykorzystane jako broń: bakterie, wirusy i toksyny. Czynniki biologiczne można rozpraszać przez rozpylanie ich w powietrzu, kontakt bezpośredni, zakażanie zwierząt przenoszących chorobę na ludzi oraz zanieczyszczenie żywności i wody.

Przed

Atak biologiczny może, ale nie musi być natychmiastowy. W większości przypadków miejscowi pracownicy służby zdrowia zgłaszają pojawienie się nietypowej choroby lub fala chorych szuka pomocy medycznej w nagłych wypadkach. O pojawieniu się ataku biologicznego zostaniemy zaalarmowani za pośrednictwem awaryjnego systemu ostrzegania (#ALERTrcb), radia lub programu telewizyjnego.

Oto, co możesz zrobić, aby chronić siebie, swoją rodzinę i swoją własność przed skutkami zagrożenia biologicznego:

 • Stwórz Rodzinny plan awaryjny.
 • Zbuduj zestaw awaryjnego zasilania swojego domu.
 • Skonsultuj się z lekarzem, aby upewnić się, że wszystkie wymagane lub sugerowane szczepienia są aktualne dla Ciebie, Twoich dzieci i starszych członków rodziny.
 • Rozważ zainstalowanie wysokowydajnego filtra cząstek stałych (HEPA), który odfiltruje większość czynników biologicznych, które mogą dostać się do Twojego domu.

Podczas

Pierwszym dowodem ataku może być zauważenie objawów. W przypadku ataku biologicznego urzędnicy państwowi mogą nie być w stanie natychmiast dostarczyć informacji o tym, co należy zrobić. Dokładne ustalenie, jaki czynnik jest chorobotwórczy, jak można leczyć skutki i kto jest w niebezpieczeństwie, zajmie trochę czasu.

Postępuj zgodnie z tymi wytycznymi podczas zagrożenia biologicznego:

 • Oglądaj telewizję, słuchaj radia lub sprawdź w Internecie oficjalne wiadomości i informacje, w tym oznaki i objawy choroby, obszary zagrożone. Jeśli dystrybuowane są leki lub szczepionki, skorzystaj z nich. Dowiedz się gdzie powinieneś szukać pomocy medycznej w przypadku zachorowania.
 • Jeśli zauważysz niezwykłą i podejrzaną substancję, szybko uciekaj.
 • Zakryj usta i nos warstwami tkaniny, które mogą filtrować powietrze, ale nadal umożliwiają oddychanie. Użyj dwie lub trzy warstwy bawełny, może to być  koszulka, chusteczka lub ręcznik.
 • W zależności od sytuacji należy nosić maskę na twarz, aby ograniczyć wdychanie lub rozprzestrzenianie się zarazków.
 • Jeśli byłeś narażony na działanie czynnika biologicznego, zdejmij i zapakuj ubrania i rzeczy osobiste które były narażone na działanie tych substancji. Postępuj zgodnie z oficjalnymi instrukcjami dotyczącymi usuwania zanieczyszczonych przedmiotów.
 • Umyj się mydłem z wodą i załóż czyste ubrania.
 • Skontaktuj się z władzami i uzyskaj pomoc medyczną. Możesz dostać zalecenie, aby trzymać się z dala od innych, a nawet poddać kwarantannie.
 • Jeśli twoje objawy są zgodne z opisywanymi przez władze i należysz do grupy uważanej za zagrożoną, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami lekarzy i innych urzędników zdrowia publicznego.
 • Choroba wywołana atakiem biologicznym może być zakaźna lub nie; w każdym przypadku postępuj zgodnie z zaleceniami lekarzy.
 • W miejscach publicznych unikaj tłumów, możesz mieć znacznie obniżoną odporność
 • Często myj ręce mydłem i ciepłą wodą.
 • Nie dziel się jedzeniem ani naczyniami z innymi.

Po

Zwróć szczególną uwagę na wszystkie oficjalne ostrzeżenia i instrukcje, jak postępować. W przypadku ataku masowego mogą być powołane specjalne służby ratownictwa, w zależności od zwiększonego zapotrzebowania. Mogą być wyznaczone specjalne miejsca do udzielania pomocy.

Podstawowe procedury zdrowia publicznego i protokoły medyczne postępowania z narażeniem na czynniki biologiczne są takie same, jak w przypadku każdej choroby zakaźnej. Ważne jest, aby zwracać uwagę na oficjalne instrukcje przekazywane za pośrednictwem radia, telewizji i systemów alarmowych.

Translate