XXX Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof
13 października 2020

Materiały dydaktyczne:

20-minutowa prezentacja multimedialna

 Ankieta ewaluacyjna

List do Nauczycieli

Podsumowanie dla Młodzieży

UN Concept Note 

Letter from Mrs. Mami Mizutori

Film z ONZ

Materiały zostały udostępnione w formatach PDF oraz MP4. Aby pobrać plik należy kliknąć w baner "pobierz", który znajduje się pod nazwą materiału.