Wulkany

Wulkan jest miejscem na powierzchni Ziemi, z którego wydobywa się lawa, gazy wulkaniczne (solfatary, mofety, fumarole) i materiał piroklastyczny. Najwięcej czynnych wulkanów lądowych występuje w tzw. Ognistym Pierścieniu Pacyfiku, rozciągającym się wokół Oceanu Spokojnego. W tej strefie znajduje się ponad 90% czynnych wulkanów lądowych na Ziemi, z których najwyższy jest Ojos del Salado w Chile.

Erupcja wulkanu może spowodować wypłynięcie lawy wulkanicznej. Lawa przemieszcza się z prędkością nawet do 100 km / h, niszcząc wszystko na swojej drodze. Pył wulkaniczny może przebyć ponad 100 km i spowodować poważne problemy zdrowotne.

Erupcja wulkanu niesie za sobą ryzyko zanieczyszczenia wody pitnej i znaczącego ograniczenia widoczności. Smog i szkodliwe gazy unoszące się w powietrzu podrażniają skórę, oczy, nos, gardło i utrudniają oddychanie.  Pył wulkaniczny może także uszkodzić maszyny (np. silniki samolotów).

Przed

 • Poznaj ryzyko wybuchu wulkanu na danym obszarze.
 • Zapytaj lokalne służby ratownicze o plany ewakuacji i schronienia oraz o potencjalne środki ochrony przed popiołem.
 • Przygotuj swój osobisty plecak awaryjny na wypadek konieczności natychmiastowej ewakuacji lub odcięcia usług. Pamiętaj o specyficznych potrzebach każdej osoby, w tym o lekach. Nie zapomnij o potrzebach zwierząt domowych.
 • Przećwicz plan Plan komunikacji i Plan ewakuacji ze wszystkimi członkami rodziny.
 • Jeśli najbardziej prawdopodobnym ryzykiem jest wystąpienie pyłu wulkanicznego i popiołu, przygotuj plan schronienia na miejscu.
 • Przechowuj ważne dokumenty w bezpiecznym miejscu. Twórz kopie cyfrowe chronione hasłem.
 • Dowiedz się, co pokryje polisa ubezpieczeniowa twojego domu, gdy wybuchnie wulkan.

Podczas

 • Słuchaj komunikatów, czytaj alerty.
 • Postępuj zgodnie z poleceniami władz lokalnych dotyczącymi ewakuacji. Ewakuuj się wcześnie. Zabierz ze sobą swój plecak awaryjny.
 • Unikaj dolin rzecznych i terenów poniżej wulkanu. Gruz i popiół będą przenoszone przez wiatr i grawitację.
 • Jeśli masz przy sobie plecak ewakuacyjny, możesz tymczasowo chronić się przed popiołem wulkanicznym w miejscu, gdzie aktualnie przebywasz. Zakryj otwory wentylacyjne i uszczelnij drzwi i okna.
 • Jeśli jesteś na zewnątrz, chroń się przed opadającym popiołem, który może podrażnić skórę i zranić drogi oddechowe, oczy i otwarte rany. Użyj dobrze dopasowanej maski anty pyłowej.
 • Unikaj jazdy przy silnym opadaniu popiołu. Drobinki które dostaną się do silnika, spowodują jego zatrzymanie.

Po

 • Wysłuchaj władz, aby dowiedzieć się, kiedy powrót do domu będzie bezpieczny po wybuchu.
 • Wysyłaj SMS-y lub korzystaj z mediów społecznościowych, aby dotrzeć do rodziny i przyjaciół. Systemy telefoniczne są często przeciążone po katastrofie. Wykonuj tylko połączenia alarmowe.
 • Unikaj jazdy przy silnym opadaniu popiołu. Drobinki które dostaną się do silnika, spowodują jego zatrzymanie.
 • Jeśli masz problemy z oddychaniem, unikaj kontaktu z popiołem. Pozostań w domu, dopóki władze nie stwierdzą, że można bezpiecznie wyjść na zewnątrz. Następnie skontaktuj się z lekarzem.
 • Nie wchodź na dach, aby usunąć popiół, jeśli nie masz przeszkolenia lub nie otrzymałeś wyraźnej instrukcji. Jeśli musisz usunąć popiół, bądź bardzo ostrożny, ponieważ popiół powoduje śliskość powierzchni. Uważaj też, aby nie wywierać dodatkowego nacisku na przeciążony dach.

Translate