Wichura

Wichura to wiatr o prędkości do 88 km/h, który jest zdolny łamać drzewa, zrywać dachy i uszkadzać budynki. Silna wichura, czyli wiatr wiejący do 102 km/h, może wyrywać drzewa z korzeniami, łamać słupy energetyczne. Wiatr powyżej 103 km/h może stanowić realne zagrożenie życia.

Przed

 • Usuń z parapetów, balkonu i obejścia wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stanowić zagrożenie.
 • Zamknij okna i drzwi, a jeżeli istnieje taka potrzeba, dodatkowo je zabezpiecz.
 • Przygotuj oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii.
 • Zapewnij bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz.
 • Znajdź bezpieczne miejsce dla swojego pojazdu – nie parkuj w pobliżu drzew, reklam, szyldów i słupów trakcji energetycznej.

Podczas

 • Nie wychodź na zewnątrz, jeżeli nie jest to niezbędne.
 • Jeżeli jesteś poza domem, poszukaj bezpiecznego schronienia; nie zatrzymuj się pod drzewami.
 • Wyłącz gaz i elektryczność, aby ograniczyć niebezpieczeństwo powstania pożaru.
 • Nie korzystaj z windy, ponieważ w przypadku zaniku zasilania istnieje ryzyko uwięzienia.
 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Po

 • Poinformuj odpowiednie służby (straż pożarną, policję, pogotowie energetyczne, gazowe oraz inne właściwe służby) o zdarzeniach, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi.
 • Udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym – udziel im pierwszej pomocy.
 • Uważaj na leżące lub zwisające przewody elektryczne, pod żadnym pozorem ich nie dotykaj i nie próbuj ich samodzielnie usuwać,
 • Zrób zdjęcia zniszczeń w Twoim domu (budynku i wyposażenia), gdyż mogą stanowić dowód w procedurze odszkodowawczej.
 • Wezwij służby techniczne, uprzednio wyłączając gaz i elektryczność w przypadku gdy zobaczysz iskrzenie instalacji elektrycznej, popalone przewody lub też poczujesz swąd spalonej instalacji.

Translate