Tsunami

Tsunami to fala oceaniczna, wywołana podwodnym trzęsieniem ziemi, wybuchem wulkanu, osuwiskiem ziemi lub pękaniem lodowców, rzadko w wyniku upadku meteorytu. Fale rozchodzą się pierścieniowo od miejsca jej wzbudzenia. Na pełnym morzu przejście fali tsunami, poruszającej się z wielką prędkością (do 900 km/h), może być nawet niezauważone, ponieważ długość tych fal dochodzi do kilkuset kilometrów, ale ich wysokość nie przekracza kilkudziesięciu centymetrów. Dopiero w strefie brzegowej fala ulega spiętrzeniu i może osiągnąć wysokość kilkudziesięciu metrów niszcząc nadbrzeżne miejscowości. Najczęściej występuje w basenie Oceanu Spokojnego.

Tsunami może zabijać lub ranić ludzi oraz uszkadzać lub niszczyć infrastrukturę, gdy woda dociera do brzegu i wdziera się w ląd.

Przed

 • Jeśli mieszkasz w pobliżu wybrzeża lub regularnie je odwiedzasz, dowiedz się o ryzyku tsunami w okolicy. Niektóre zagrożone społeczności mają mapy ze strefami i trasami ewakuacji. Jeśli jesteś gościem, zapytaj o te plany.
 • Poznaj oznaki potencjalnego tsunami, takie jak trzęsienie ziemi, głośny ryk oceanu lub jego niezwykłe zachowanie, takie jak nagły przybór lub ściana wody, albo nagły odpływ wody pokazujący dno oceanu.
 • Poznaj i ćwicz plany ewakuacji społeczności oraz wytycz trasy z domu, pracy i zabawy. Wybierz schrony 30 metrów lub więcej nad poziomem morza i co najmniej półtora do dwóch kilometrów w głąb lądu.
 • Utwórz rodzinny plan komunikacji w sytuacjach awaryjnych. Zaplanuj miejsce spotkania, jeśli się rozdzielicie.
 • Słuchaj lokalnych komunikatów i alertów pogodowych.
 • Rozważ odpowiednie ubezpieczenie mienia uwzględniające skutki trzęsień ziemi, powodzi, tornada czy tsunami.

Podczas

 • Jeśli jesteś w strefie tsunami i trzęsienia ziemi, to najpierw chroń się przed trzęsieniem ziemi.  Opadnij na ręce i kolana. Zakryj głowę i szyję rękami. Trzymaj się solidnych mebli, aż ziemia przestanie się trząść. Czołgaj się tylko wtedy, gdy możesz osiągnąć lepszą osłonę, ale nie przechodź przez obszar z większą ilością śmieci.
 • Kiedy drżenie ustanie, jeśli pojawią się naturalne znaki lub oficjalne ostrzeżenia o tsunami, natychmiast przenieś się w bezpieczne miejsce, jak najwyżej i jak najdalej w głąb lądu. Słuchaj władz, ale nie czekaj na ostrzeżenia o tsunami i nakazy ewakuacji. Działaj sam.
 • Jeśli znajdziesz się poza strefą zagrożenia tsunami i otrzymasz ostrzeżenie, pozostań tam, gdzie jesteś, chyba że urzędnicy zalecą inaczej.
 • Ewakuuj się natychmiast, jeśli zostaniesz o to poproszony. Drogi ewakuacyjne są często oznaczone falą ze strzałką w kierunku wyższego terenu.
 • Jeśli jesteś w wodzie, złap się czegoś pływającego, takiego jak tratwa, pień drzewa lub drzwi.
 • Jeśli jesteś na łodzi, skieruj się w stronę fal i morza. Jeśli jesteś w porcie, idź w głąb lądu.

Po

 • Słuchaj lokalnych ostrzeżeń i władz, aby uzyskać informacje na temat obszarów, których należy unikać; dowiedz się gdzie znajdują się miejsca schronienia.
 • Unikaj brodzenia w wodzie powodziowej, która może zawierać niebezpieczne zanieczyszczenia. Woda może być głębsza, niż się wydaje.
 • Uważaj na ryzyko porażenia prądem. Podziemne lub zepsute linie energetyczne mogą ładować elektrycznie wodę. Nie dotykaj urządzeń elektrycznych, zwłaszcza jeśli są mokre lub stoją w wodzie.
 • Trzymaj się z dala od uszkodzonych budynków, dróg i mostów.
 • Dokumentuj uszkodzenia własnego mienia za pomocą zdjęć. Przeprowadź inwentaryzację i skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w celu uzyskania pomocy.
 • Nie korzystaj z telefonu jeśli naprawdę nie musisz. Systemy telefoniczne są często po awarii bardzo przeciążone. Wolna linia może komuś uratować życie. Korzystaj z wiadomości tekstowych lub mediów społecznościowych, aby komunikować się z rodziną i przyjaciółmi.

Translate