Pożary

Pożar to nieplanowany ogień, który płonie na obszarach naturalnych, takich jak lasy, łąki lub pola. Pożary mogą być powodowane celowym lub nieostrożnym działaniem człowieka, albo przez błyskawice. Zdarzają się w dowolnym miejscu i czasie. Ryzyko wzrasta w okresach niskich opadów deszczu i silnych wiatrów. Pożary mogą zniszczyć domy i spowodować obrażenia lub śmierć ludzi i zwierząt. Mogą także spowodować zalanie, zakłócić transport, dostawy energii, gazu, wody czy telekomunikacji.

Pożary należą do grupy najważniejszych zagrożeń zarówno czasu wojny, jak i pokoju (pożary naturalne i wywołane działalnością człowieka).

Przed

 • Słuchaj komunikatów i alertów.
 • Poznaj plany ewakuacyjne swojej społeczności i znajdź kilka sposobów na opuszczenie miejsc, w których na co dzień przebywasz. Przejedź trasami ewakuacyjnymi i znajdź miejsca schronienia. Przygotuj plan dla zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich.
 • Zgromadź w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu plecaki awaryjne dla całej rodziny. Pamiętaj, aby w środku były maski oddechowe, które odfiltrowują cząsteczki w powietrzu, którym oddychasz. Należy pamiętać o specyficznych potrzebach każdej osoby.  Nie zapomnij o potrzebach zwierząt domowych.
 • Wyznacz pomieszczenie, które można zamknąć i odseparować od powietrza zewnętrznego. Zamknij wszystkie drzwi i okna. Uszczelnij ościeżnice szmatami i kocami, żeby zapewnić jak najczystsze powietrze w pomieszczeniu.
 • Przechowuj ważne dokumenty w ognioodpornym, bezpiecznym miejscu. Twórz kopie cyfrowe chronione hasłem.
 • Użyj materiałów ognioodpornych do budowy, remontu lub naprawy.
 • Znajdź zewnętrzne źródło wody z wężem, który może dotrzeć do dowolnego miejsca  Twojej nieruchomości.
 • Zlokalizuj zawory instalacji gazowej, wyłączniki energii elektrycznej i bezpieczniki w mieszkaniu oraz zapewnij do nich łatwy dostęp.
 • Regularnie kontroluj stan instalacji elektrycznej, odgromowej i kominowej oraz urządzeń będących źródłem ogrzewania.
 • Nie przeciążaj sieci elektrycznej poprzez podłączanie kilku urządzeń do jednego gniazda.
 • Zachowaj szczególną ostrożność w trakcie korzystania z dodatkowych źródeł ogrzewania.
 • Zainstaluj gaśnice oraz wykrywacze dymu i zapoznaj rodzinę z ich obsługą.
 • Nie przechowuj materiałów łatwopalnych
 • Przejrzyj zakres ubezpieczenia, aby upewnić się, że jest ono odpowiednie także co do wartości nieruchomości na wypadek jej całkowitego spłonięcia.

Podczas

 • Ewakuuj się natychmiast, jeśli władze każą ci to zrobić.
 • Jeśli jesteś uwięziony, zadzwoń pod numer 112 i podaj swoją lokalizację, ale pamiętaj, że reakcja może być opóźniona lub niemożliwa. Włącz światła, aby ratownicy mogli cię znaleźć.
 • Słuchaj komunikatów i alertów.
 • Użyj masek przeciwpyłowych (oddechowych), aby utrzymać szkodliwe cząsteczki z dala od powietrza, którym oddychasz.

Po

 • Słuchaj władz, aby dowiedzieć się, kiedy można bezpiecznie powrócić i czy woda jest zdatna do picia.
 • Unikaj gorącego popiołu, zwęglonych drzew, tlących się szczątków i żywego żaru. Ziemia może zawierać kieszenie cieplne, które mogą cię spalić lub wywołać kolejny pożar. Rozważ zagrożenie dla zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich.
 • Wysyłaj SMS-y lub korzystaj z mediów społecznościowych, aby dotrzeć do rodziny i przyjaciół. Systemy telefoniczne po katastrofie są często przeciążone. Dzwoń tylko w nagłych wypadkach.
 • Zrób zdjęcia dokumentujące uszkodzenie mienia. Przeprowadź inwentaryzację i skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w celu uzyskania pomocy.
 • Pożary dramatycznie zmieniają warunki krajobrazowe i gruntowe, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka powodzi i lawin błotnych wywołanych gwałtownymi deszczami. Ryzyko takie pozostaje znacznie wyższe do 5 lat po pożarze – dopóki roślinność nie zostanie przywrócona. Rozważ zakup ubezpieczenia od powodzi, aby chronić mienie, które odbudowałeś i aby zapewnić ochronę finansową przed przyszłymi powodziami.

Translate