Katastrofy budowlane

Katastrofa budowlana to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu lub jego części, a także elementów konstrukcyjnych, rusztowań, wykopów. Przyczyn katastrof budowlanych może być bardzo wiele, a są nimi na przykład błędy przy projektowaniu, błędy w czasie wykonawstwa, pomijanie procedur geodezyjno-geologicznych, nieodpowiednie warunki eksploatacji oraz przypadki losowe. Do najczęściej występujących przypadków losowych można zaliczyć wybuchy gazu, naruszenia fundamentów poprzez prace na sąsiednich parcelach, pożary, huragany, tąpnięcia, osuwiska ziemi, powodzie.

Katastrofy obiektów publicznych takich jak stadiony, hale wystawowe, kina, teatry, tunele czy mosty mogą spowodować olbrzymią liczbę ofiar i poszkodowanych.

Przed

Opuść miejsce katastrofy

 • Nagłe pęknięcia ścian, sufitów, kołysanie się budynku, pęknięcia i wypadanie szyb z okien, odpadanie tynku lub metaliczne, „puste” odgłosy dobiegające z elementów konstrukcyjnych, świadczą o niestabilności budynku i rychłej możliwości jego zawalenia się.
 • Jeśli obserwujesz eskalację zagrożenia, uciekaj się jak najszybciej z rejonu katastrofy.
 • Niezwłocznie wezwij pomoc dzwoniąc na numer alarmowy
 • Zabierz ze sobą swój plecak ewakuacyjny.
 • Jeżeli nie możesz opuścić uszkodzonego budynku wyjściem ewakuacyjnym, spróbuj wydostać się na zewnątrz przez okno lub inny otwór.
 • W miarę swoich możliwości udziel pomocy innym poszkodowanym.

Podczas

Gdy nie masz możliwości opuszczenia zawalonego budynku

 • Schroń się w piwnicy, przy zewnętrznych ścianach, przy łączeniach ścian nośnych, pod futrynami drzwi – unikajmy centralnych miejsc walącej się budowli, sąsiedztwa instalacji gazowych, grzewczych czy elektrycznych.
 • W widocznym z zewnątrz miejscu wywieś białe prześcieradło, obrus lub inną tkaninę, jako znak wzywania pomocy.
 • Jeżeli zostałeś przywalony lub przygnieciony przez fragmenty zrujnowanego budynku, spróbuj wezwać pomoc stukając w metalowe elementy, najlepiej rury.
 • Jeśli masz telefon komórkowy, korzystaj z niego oszczędnie, tylko do wzywania pomocy.
 • Jeśli masz dostęp do świeżego powietrza, wzywaj pomocy głosem, w innym przypadku koniecznie oszczędzaj tlen.
 • Staraj się oszczędzać siły i zachować spokój.
 • W miarę swoich możliwości udzielaj pomocy innym poszkodowanym.

Po

Jeśli udało Ci się opuścić zwalony budynek

 • Powiadom pierwszego napotkanego ratownika o osobach znajdujących się w budynku i o osobach, których na pewno w nim nie ma.
 • Przekaż ratownikom inne pomocne informacje i bezwzględnie podporządkuj się poleceniom kierujących akcją ratowniczą.
 • Udaj się do wskazanego przez służby bezpiecznego miejsca.
 • Jeśli doznałeś obrażeń, udaj się do punktu medycznego.
 • Nie wracaj do uszkodzonego budynku bez zgody inspekcji nadzoru budowlanego.
 • Zgłoś swoje potrzeby do władz lokalnych, czekaj na dalsze dyspozycje.

Jeśli znajdujesz się w rejonie katastrofy i zostaniesz poproszony o ewakuację

 • Opuszczając mieszkanie/budynek zabierz ze sobą plecak ewakuacyjny.
 • Dopilnuj, aby dom opuścili wszyscy domownicy, zwróć uwagę na sąsiadów (szczególnie osoby starsze i niepełnosprawne).
 • Jeśli masz możliwość wyłącz prąd, gaz, zamknij zawory wody.
 • Przy opuszczaniu budynku zachowaj szczególną ostrożność.
 • Stosuj się do poleceń służb ratowniczych

Translate