Incydenty z materiałami niebezpiecznymi

Materiały niebezpieczne mają postać materiałów wybuchowych, łatwopalnych i  substancji palnych, trucizn i materiałów radioaktywnych. Zagrożenia mogą wystąpić podczas produkcji, przechowywania, transportu, użytkowania lub usuwania tych materiałów. Ty, Twoja rodzina lub miejsce pracy możecie być wystawieni na ryzyko, jeśli substancja chemiczna zostanie użyta w sposób niebezpieczny lub uwolniona w szkodliwych ilościach do środowiska, w którym mieszkasz lub pracujesz.

Przed

Oto, co możesz zrobić, aby chronić siebie, rodzinę i mienie przed skutkami incydentu z materiałami niebezpiecznymi:

 • Zadbaj o awaryjne zasilanie Twojego domu.
 • Stwórz rodzinny plan awaryjny.
 • Dowiedz się, jak obsługiwać system wentylacji w domu.
 • Zidentyfikuj możliwe miejsca ewakuacji z jak najmniejszą liczbą otworów.

Podczas

Słuchaj lokalnych stacji radiowych lub telewizyjnych, aby uzyskać szczegółowe informacje i postępuj zgodnie z instrukcjami. Pamiętaj, że niektóre toksyczne chemikalia są bezwonne.

Jeśli jesteś poproszony o ewakuację

 • Zrób to natychmiast.
 • Sprawdzaj radio lub telewizję, by uzyskać informacje na temat dróg ewakuacyjnych, tymczasowych schronień i procedur.
 • Jeśli masz czas, zminimalizuj zanieczyszczenie w domu, zamykając wszystkie okna i otwory wentylacyjne.
 • Zabierz swój plecak ewakuacyjny.
 • Pamiętaj, aby pomóc swoim sąsiadom, którzy mogą wymagać specjalnej pomocy – niemowlętom, osobom starszym oraz osobom z niepełnosprawnością.

Jeśli jesteś na zewnątrz

 • Stań pod górę i pod wiatr. Zasadniczo staraj się przejść co najmniej około 1 km od strefy zagrożenia.
 • Nie wchodź ani nie dotykaj rozlanych cieczy, unoszących się w powietrzu mgieł ani skondensowanych stałych osadów chemicznych. Staraj się nie wdychać gazów, oparów i dymu. Jeśli to możliwe, zakryj usta szmatką lub maską i opuść skażony obszar.
 • Trzymaj się z dala od ofiar wypadków, dopóki materiał niebezpieczny nie zostanie zidentyfikowany.

Jeśli jesteś w pojeździe silnikowym

 • Zatrzymaj się i szukaj schronienia w stałym budynku.
 • Jeśli musisz pozostać w samochodzie, zamknij okna i otwory wentylacyjne samochodu oraz wyłącz klimatyzator i ogrzewanie.

Jeśli poproszono o pozostanie w pomieszczeniu

 • Wejdź do wybranego wcześniej schronienia.
 • Zabierz ze sobą zwierzęta.
 • Zamknij i zablokuj wszystkie zewnętrzne drzwi i okna. Zamknij otwory wentylacyjne, przepustnice kominkowe i możliwie jak najwięcej drzwi wewnętrznych.
 • Za pomocą mokrych ręczników, folii z tworzywa sztucznego, taśmy izolacyjnej, papieru woskowego lub folii aluminiowej uszczelnij szczeliny pod i wokół:
  • drzwi i okien,
  • klimatyzatorów,
  • wentylatorów wyciągowych w łazienkach i kuchni.
 • Spraw, aby żadne powietrze zewnętrzne nie było zasysane do budynku.
 • Jeśli do budynku mógł dostać się gaz lub opary, oddychaj płytko przez szmatkę lub ręcznik.
 • Unikaj jedzenia lub picia, które mogą być zanieczyszczone.

Po

 • Słuchaj lokalnych stacji radiowych lub telewizyjnych, aby uzyskać najnowsze informacje na temat sytuacji awaryjnych.
 • Działaj szybko, jeśli masz kontakt z niebezpiecznymi chemikaliami lub byłeś narażony na ich działanie.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami władz lokalnych dotyczącymi odkażania.
 • Jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem z powodu nietypowych objawów.
 • Zdjętą  odzież i obuwie umieść w szczelnie zamkniętych pojemnikach.
 • Poinformuj wszystkich, którzy się z Tobą skontaktują, że możesz być narażony na działanie substancji toksycznej.
 • Wróć do domu tylko wtedy, gdy władze stwierdzą, że jest to bezpieczne. Otwórz okna i otwory wentylacyjne i włącz wentylatory, aby zapewnić wentylację.
 • Dowiedz się od lokalnych władz, jak posprzątać ziemię i mienie.
 • Zgłoś wszelkie utrzymujące się opary lub inne zagrożenia do służb ratunkowych.

Translate