Długotrwały brak pracy

Może się zdarzyć w Twoim życiu, że przez pewien czas nie będziesz miał pracy. Pół roku, rok a może nawet dłużej pozostaniesz bez stałego źródła przychodów. Masz zabezpieczone środki finansowe na tak zwaną „czarną godzinę”, ale one się wyczerpują. Starasz się pozyskać nową pracę, rozsyłasz swoje CV, ale nie ma rezultatu. Rachunki co miesiąc trzeba płacić, trzeba za coś utrzymać siebie, rodzinę. Taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy. Przygotuj się na taką ewentualność już dziś, nawet jeśli masz regularne wpływy na konto. Pamiętaj, że fortuna kołem się toczy…

Przed

 • Zgromadź wszystkie umowy, które generują comiesięczne wydatki.
 • Sprawdź warunki – kwoty, terminy obowiązywania, zakres umów.
 • Negocjuj zmniejszenie kosztów.
 • Negocjuj kary umowne i terminy obowiązywania.
 • Wypowiedz zbędne umowy.
 • Ogranicz wydatki. Określ swoje rzeczywiste potrzeby i te zaspokajaj.
 • Odkładaj co najmniej 10% z comiesięcznych wpływów na tzw. „czarną godzinę”. Tych pieniędzy nigdy nie trzymaj razem z bieżącą gotówką.
 • Twórz zapasy na co najmniej 6 miesięcy.

Podczas

 • Aktywnie szukaj nowego zatrudnienia lub alternatywnych źródeł przychodów.
 • Zrób listę osób, które mogą Ci pomóc w znalezieniu pracy.
 • Zrób listę czynności, które potrafisz wykonać i za które ktoś może Ci zapłacić.
 • Zrób wyprzedaż rzeczy, które posiadasz i które nie są ci niezbędne do życia.
 • Racjonalnie gospodaruj zasobami, które posiadasz, zwłaszcza pieniędzmi; utrzymuj dyscyplinę budżetową.
 • Korzystaj z utworzonych zapasów.
 • Zaspakajaj tylko swoje rzeczywiste potrzeby.
 • Nie zawieraj nowych umów ani nie zaciągaj nowych zobowiązań, nawet najdrobniejszych.

Po

 • Z comiesięcznych wpływów co najmniej 10% przeznacz na rezerwę na „czarną godzinę”. Tych pieniędzy nigdy nie trzymaj razem z bieżącą gotówką.
 • Odtwórz zapasy.

Translate