Zaangażuj się

Na portalu informacyjnym GOTOWI.ORG udostępniamy całą aktualną wiedzę, zalecenia rządowe i wskazania praktyczne, które mają być pomocą w przygotowaniu się na katastrofy czy sytuacje kryzysowe. Skorzystaj z nich.

Treści znajdujące się na tych stronach dają pewne wyobrażenie o tym, jakie konkretnie działania możesz podjąć.  Przeczytaj, a potem opowiedz o nich osobom z Twojego otoczenia – w rodzinie, wśród znajomych i sąsiadów, w pracy.

Razem twórzmy kampanię GOTOWI.ORG. Bądźmy przygotowani i nie bójmy się!

Rozwijaj swoje umiejętności

 • Kursy i warsztaty

Zapraszamy Cię do podnoszenia swoich umiejętności poprzez czynny udział w naszych kursach i warsztatach, które już wkrótce będą realizowane w szkołach w całej Polsce. Katastrofy mogą zdarzyć się w każdym czasie i wszędzie. Nie mamy na to wpływu. Ale możemy być na nie gotowi. W trakcie naszych kursów dowiesz się jak przygotować dom, wodę, żywność, dokumenty i pieniądze. Dowiesz się, dlaczego jest Ci niezbędny plecak ewakuacyjny, a także jak opracować rodzinny plan awaryjny. Upewnij się, że Twoja szkoła włączyła się do naszego programu.

 •  Kurs Pierwszej Pomocy

Już dziś znajdź w swojej okolicy kurs Pierwszej Pomocy i zapisz się. Byłeś już na takim kursie? A potrafisz wykonać tracheotomię? I jeśli będziesz musiał uratować życie przed przybyciem profesjonalisty, to zrobisz ją pewnie i bez wahania? Pamiętaj, że do momentu przybycia Pomocy to Ty jesteś pomocą. Podstawowa wiedza w tym zakresie może uratować ludzkie życie i jest naszym prawnym obowiązkiem. Ćwiczeń i treningów nigdy dość, jesteś tym lepszy, im więcej razy powtórzyłeś daną czynność. To jasne. W sytuacji ekstremalnej nie będzie czasu na myślenie, będzie stres i konieczność natychmiastowego podjęcia akcji ratunkowej. Zachowania takie należy ciągle ćwiczyć i doskonalić.

 •  Szkolenie Strzeleckie

Nasze otoczenie geopolityczne ulega silnym zmianom. Niezależnie od wyznawanych poglądów, mentalnie bądź przygotowany na scenariusz, w którym będziesz musiał użyć broni.  Czy potrafisz bezpiecznie posługiwać się bronią? Czy będziesz potrafił obronić swoich najbliższych? Szkolenie z obsługi broni oraz ze strzelania zaplanuj co najmniej raz lub dwa razy w roku. Z doświadczenia wiemy, że ćwiczenia w ruchu, nie tylko statyczne strzelanie do celu, dają bardzo dobre rezultaty. Zwróć też uwagę, aby w trakcie szkolenia używać różnych rodzajów broni. W czasie działań o charakterze zbrojnym nie wiadomo, jaka broń będzie akurat dostępna.

Poznaj swoje sąsiedztwo

 • Poznaj sąsiada

Niezależnie od tego, jakie masz dotychczasowe doświadczenia z sąsiadami, zgodzisz się z pewnością ze stwierdzeniem, że lepiej mieć w nich przyjaciół niż wrogów. Spróbuj się bliżej poznać i zaprzyjaźnić z członkami swojej społeczności. Możesz zaprosić sąsiadów na grilla i podzielić się z nimi pomysłami na temat przygotowań do katastrof i zagrożeń. Jeśli okażą się być otwarci i życzliwi, zorganizujcie się w grupę sąsiedzką i od czasu do czasu spotykajcie się, aby dzielić się pomysłami i umiejętnościami. Im więcej podobnie myślących ludzi możesz zebrać wokół siebie, tym lepiej.

 • Współdziałanie

Jest wiele powodów, dla których warto współdziałać z innymi. Jednym z ważniejszych jest fakt, że w grupie nauczysz się o wiele więcej niż będąc sam. Dowiesz się, jakich umiejętności nie mają inni, a kiedy nadejdzie zagrożenie, działając wspólnie, będziecie w stanie rozłożyć między siebie ciężar ryzyka i obowiązków. Nie będziesz musiał się obawiać, że głodny sąsiad, nie gromadzący zapasów, wtargnie do twojego domu i pozbawi Cię wszystkiego, co zgromadziłeś, żeby nakarmić rodzinę. Przy tym grożąc Ci okaleczeniem lub śmiercią. Innym ważnym powodem jest to, że będąc przyjacielskim, zaczniesz budować zaufanie, które przekłada się na wzajemne obserwowanie swoich domów i reagowanie na pojawiające się niebezpieczeństwa, ot choćby na złodziei próbujących ukraść Twój dobytek.

Zaangażuj się w lokalne stowarzyszenia

 • Aktywność

Zgłaszaj się na ochotnika i bierz udział w szkoleniach wspierających działania w zakresie katastrof i gotowości w swojej społeczności. Jeśli na przykład straż pożarna przeprowadza szkolenia z ewakuacji budynku, w którym pracujesz, to chętnie uczestnicz w tych ćwiczeniach. Jeśli gmina, na terenie której mieszkasz, organizuje działania w zakresie obrony cywilnej ludności, zgłoś się. Jeśli w Twojej Parafii prowadzone są kursy pierwszej pomocy, weź w nich udział.

 • Lokalne stowarzyszenia, kluby osiedlowe

Wokół Ciebie jest wiele miejsc, gdzie możesz dołączyć, budując rzeczywiste relacje z mieszkańcami Twojej okolicy. I to bez względu na to, czy mieszkasz w małym miasteczku, na wsi, czy w dużym mieście. Wszędzie znajdziesz miejsca, gdzie będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania, ale też promować idee GOTOWI.ORG. Im więcej osób dołączy i zacznie się przygotowywać, tym bardziej będziesz czuł się bezpieczny w środowisku, w którym na co dzień żyjesz i pracujesz.

Zadbaj o swoich uczniów i pracowników

 • Nauczyciele

Jeśli jesteś nauczycielem, to opowiedz uczniom o kampanii GOTOWI.ORG. Zorganizuj gry i zabawy promujące prawidłowe zachowania w czasie zagrożenia. Ćwiczcie pożądane zachowania w określonych scenariuszach zdarzeń nagłych o charakterze katastroficznym. Organizuj kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, zaproś nas do zrealizowania naszego autorskiego programu kursów i warsztatów w Waszej szkole.

 • Pracodawcy

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, to promuj kampanię GOTOWI.ORG w swojej firmie. Będzie to świadczyło o realizacji przez Ciebie  misji społecznej odpowiedzialności biznesu. Bardzo konkretnie zadbasz nie tylko o swoich pracowników, o ich miejsce pracy, ale też ochronisz własne zasoby. Ćwiczcie pożądane zachowania w określonych scenariuszach zdarzeń nagłych o charakterze katastroficznym. Organizuj kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, zaproś nas do zrealizowania naszego autorskiego programu kursów i warsztatów w Waszej firmie.

Promuj dobre działania

 • Dlaczego?

Przygotowywanie się i bycie przygotowanym musi stać się jednym z ważniejszych zadań dla ludzi żyjących w XXI wieku. Powody są jasne.

Żyjemy w niepewnym świecie, z niestabilną gospodarką globalną, ekstremalnymi warunkami pogodowymi, z zagrożeniami cyberatakami, a także atakami terrorystycznymi ze strony wojujących reżimów politycznych i grup ekstremistów. Jeśli dodamy do tego takie czynniki, jak praktycznie zniknięcie klasy średniej, korupcje od Wall Street po rodzime rządy, coraz większą zależność krajów od produktów ropopochodnych, to widać wyraźnie, że mamy powody do niepokoju.

 • Co robić?

Promuj treści portalu GOTOWI.ORG w mediach społecznościowych, dzieląc się wskazówkami dotyczącymi gotowości.

I na koniec – jeśli masz jeszcze pomysł na inną formę rozszerzania wiedzy przekazywanej poprzez Fundację GOTOWI.ORG, to skontaktuj się z nami. Razem możemy więcej!

Translate »