Pogoda kosmiczna

Termin „pogoda kosmiczna” odnosi się do zmiennych warunków na Słońcu i w przestrzeni kosmicznej, które mogą wpływać na wydajność technologii, której używamy na Ziemi. Ekstremalna pogoda kosmiczna może potencjalnie spowodować uszkodzenie infrastruktury krytycznej – zwłaszcza sieci elektrycznej.

Słońce jest głównym źródłem pogody kosmicznej. Nagłe wybuchy plazmy i struktur pola magnetycznego z atmosfery słonecznej zwane wyrzutami masy koronalnej (CME), wraz z nagłymi wybuchami promieniowania lub rozbłyskami słonecznymi, powodują wszystkie zjawiska pogody kosmicznej na Ziemi.

Pogoda kosmiczna może wytwarzać pola elektromagnetyczne, które indukują ekstremalne prądy w przewodach, zakłócając linie energetyczne, a nawet powodując szerokie przerwy w dostawie prądu. Może  wytworzyć również cząstki energii słonecznej, które mogą uszkadzać satelity wykorzystywane w komunikacji komercyjnej, pozycjonowaniu globalnym, gromadzeniu i przetwarzaniu danych czy prognozowaniu pogody.

Najsilniejsza zarejestrowana burza geomagnetyczna miała miejsce na przełomie sierpnia i września 1859 roku, nazwana później na cześć brytyjskiego astronoma Richarda Carringtona “zjawiskiem Carringtona”. Podczas tego wydarzenia prądy zelektryfikowały linie telegraficzne, szokując techników i podpalając dokumenty telegraficzne; a zorza polarna była widoczna aż na Kubie i Hawajach.

Kolejne znaczące zjawisko pogody kosmicznej miało miejsce 13 marca 1989 r . Tego dnia potężna burza geomagnetyczna spowodowała poważną awarię zasilania w Kanadzie, pozostawiając sześć milionów ludzi bez prądu na dziewięć godzin. Rozbłysk zakłócił transmisję energii elektrycznej z elektrowni Hydro Québec, a nawet stopił niektóre transformatory mocy w New Jersey.

Przed

Pogoda kosmiczna może mieć wpływ na zaawansowane technologie, co może bezpośrednio oddziaływać na nasze codzienne życie. Głównym przedmiotem troski będzie najprawdopodobniej sieć elektroenergetyczna. Przerwy w dostawie prądu mogą powodować efekty kaskadowe, czyli:

 • Nie będą funkcjonować systemy dystrybucji wody i odbioru ścieków.
 • Zepsują się żywność i leki wymagające niskiej temperatury przechowywania.
 • Nie będzie działać ogrzewanie, klimatyzacja, nie będzie oświetlenia w domach, na ulicach, w sklepach, na lotniskach.
 • Nie będą działać systemy komputerowe, telefoniczne i łączności (co spowoduje m.in. zakłócenia lotów linii lotniczych, sieci satelitarnych i usług GPS)
 • Transport publiczny nie będzie funkcjonował.
 • Systemy dystrybucji paliwa zostaną zamknięte.
 • Wszystkie systemy elektryczne, które nie mają zasilania awaryjnego, nie będą działały.

Aby rozpocząć przygotowania, należy wyposażyć dom w awaryjny system zasilania oraz opracować Rodzinny plan awaryjny. Inne kroki, które możesz podjąć, to:

 • Napełnij plastikowe pojemniki wodą i umieść je zamrażarce, jeśli jest miejsce. Zostaw około 2,5 cm przestrzeni w każdym z nich, ponieważ woda rozszerza się, gdy zamarza. Ta zamrożona woda pomoże utrzymać zimne jedzenie podczas chwilowego zaniku zasilania.
 • Należy pamiętać, że większość leków wymagających chłodzenia można bez problemu przechowywać w zamkniętej lodówce przez kilka godzin. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
 • Zbiornik paliwa w samochodzie powinien być co najmniej w połowie pełny, ponieważ stacje benzynowe wykorzystują prąd do zasilania swoich pomp.
 • Zachowaj dodatkowe baterie do telefonu w bezpiecznym miejscu lub kup ładowarkę słoneczną lub ręczną. Ładowarki te są dobrymi narzędziami awaryjnymi, które utrzymają działanie laptopa i innej małej elektroniki w przypadku awarii zasilania. Jeśli posiadasz samochód, kup ładowarkę samochodową. Będziesz mógł naładować telefon, jeśli stracisz energię w domu.
 • Przygotuj rodzinny plan  komunikacji. Powinien obejmować co najmniej jeden kontakt poza miastem, do którego w nagłych przypadkach może najlepiej dotrzeć każdy z członków rodziny.
 • Jeśli to możliwe, co najmniej raz w tygodniu twórz automatycznie kopie zapasowe ważnych danych cyfrowych i informacji. Dane przechowuj na dysku zewnętrznym, w bezpiecznym miejscu. Miej także papierowe kopie ważnych dokumentów. Dobrze jest przechowywać te dokumenty i dane w ogniotrwałym pojemniku.

Kosmiczne Skale Pogody

Opis kosmicznej skali pogody Drobne (1) – Ekstremalne (5)
Burze geomagnetyczne:

zakłócenia w polu geomagnetycznym spowodowane przez podmuchy wiatru słonecznego wiejącego przez Ziemię.

G1 G2 G3 G4 G5
Burze z promieniowaniem słonecznym:

podwyższone poziomy promieniowania, które pojawiają się, gdy wzrasta liczba cząstek energetycznych.

S1 S2 S3 S4 S5
Awarie radiowe:

zakłócenia jonosfery spowodowane emisją promieniowania rentgenowskiego ze Słońca.

R1 R2 R3 R4 R5

Podczas

 • Postępuj tak, aby utrzymać zużycie energii elektrycznej na możliwie najniższym poziomie, co może pomóc przedsiębiorstwom energetycznym uniknąć narzucania przerw w dostawach energii elektrycznej w okresach, gdy sieć energetyczna jest zagrożona.
 • Postępuj zgodnie z komunikatami i alertami.
 • Odłącz urządzenia elektryczne od zasilania, jeśli lokalne władze wydadzą takie  polecenie lub jeśli sam uznasz to za konieczne.
 • W sytuacjach awaryjnych linie telefoniczne mogą być przeciążone. Nie używaj telefonu, chyba że jest to absolutnie konieczne. Pozwoli to na wezwanie personelu ratunkowego do potrzebujących.

Po

 • Wyrzuć zamrożoną żywność, która była wystawiona na działanie temperatury 4 ° C lub wyższej przez 2 godziny lub dłużej, albo ma nietypowy zapach, kolor lub fakturę. W razie wątpliwości wyrzuć to!
 • Nigdy nie próbuj jedzenia ani nie polegaj na wyglądzie lub zapachu, aby określić jego bezpieczeństwo. Niektóre produkty mogą wyglądać i pachnieć dobrze, ale jeśli były zbyt długo w temperaturze pokojowej, bakterie wywołujące choroby przenoszone przez żywność mogą zacząć szybko rosnąć. Niektóre rodzaje bakterii wytwarzają toksyny, których nie można zniszczyć podczas gotowania.
 • Jeśli jedzenie w zamrażarce jest zimniejsze niż 4,5 ° C i są na nim kryształy lodu, możesz je ponownie zamrozić.
 • Jeśli nie masz pewności, czy jedzenie jest wystarczająco zimne, zmierz jego temperaturę za pomocą termometru.
 • Odtwórz swoje kopie bezpieczeństwa, jeśli Twoje dane w komputerze są niekompletne.

Translate