Burze z piorunami

Burza to gigantyczna wytwornica chmur, która w wielu przypadkach może stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt, przyrody oraz infrastruktury. Do niebezpiecznych zjawisk towarzyszących burzy zaliczamy: gwałtowne, intensywne opady deszczu i powstawanie powodzi, opady śniegu, nagłe, silne porywy wiatru, opady gradu, wyładowania atmosferyczne, impulsy elektromagnetyczne, trąby powietrzne.

Piorun jest wyładowaniem elektrycznym o bardzo dużym natężeniu, około 1000 razy większym niż to w domowej sieci elektrycznej, które przenosi w kierunku ziemi ujemne ładunki elektryczne. Pioruny są główną przyczyną obrażeń i śmierci podczas burzy.

Przed

 • Poznaj ryzyko wystąpienia burz z piorunami w Twoim otoczeniu. W większości miejsc mogą one występować przez cały rok i o dowolnej godzinie.
 • Otrzymuj alerty pogodowe.
 • W pobliżu miejsca zamieszkania, pracy, nauki i zabawy znajdź solidne budynki.
 • Ścinaj lub przycinaj drzewa, które mogą grozić upadkiem na dom.
 • Rozważ zakup listew przeciwprzepięciowych, piorunochronów lub systemu ochrony odgromowej, aby chronić swój dom, urządzenia i urządzenia elektroniczne.

Podczas

 • Kiedy słyszysz grzmoty, idź do domu. Solidny budynek jest najbezpieczniejszym miejscem schronienia podczas burzy.
 • Słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów.
 • Przygotuj się na zmianę planów, jeśli to konieczne, aby być blisko miejsca schronienia.
 • Unikaj przebywania na otwartej przestrzeni, szukaj schronienia w budynku.
 • Jeśli to niemożliwe: postaraj się przyjąć bezpieczną pozycję (kucnij, zbliżając stopy maksymalnie do siebie).
 • Natychmiast przykucnij jeżeli czujesz ładunki elektryczne w powietrzu, a włosy „stają Ci dęba”.
 • Jeśli jesteś w grupie osób: rozdzielcie się, żeby nie tworzyć skupiska.
 • Nie rozmawiaj przez telefon komórkowy (najlepiej go wyłącz).
 • Zejdź z roweru, żeby nie dotykać jego metalowych części. Unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami.
 • Nie stawaj pod pojedynczym wysokim drzewem ani w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów lub trakcji,
 • Zejdź ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu.
 • Na otwartych zbiornikach wodnych: natychmiast wyjdź z wody, łódki lub kajaka na brzeg. Szukaj schronienia w solidnym budynku lub w samochodzie.
 • W mieszkaniu i domu zamknij wszystkie okna; z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia należy usunąć (lub zabezpieczyć) przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (parasole, donice, suszarki do prania itp.). Wyłącz z kontaktów urządzenia elektryczne. Nie rozmawiaj przez telefon stacjonarny, nie korzystaj z bieżącej wody. Energia elektryczna może przemieszczać się przez kanalizację i linie telefoniczne.
 • Unikaj używania sprzętów elektrycznych i elektronicznych zasilanych z sieci (suszarki do włosów, miksery itp.), ponieważ korzystanie z tych urządzeń, w przypadku uderzenia pioruna w naziemną sieć elektroenergetyczną, grozi porażeniem impulsem rozchodzącym się w przewodach instalacji elektrycznej.
 • Unikaj zalanych dróg. Nie wjeżdżaj i nie wchodź tam.

Po

 • Słuchaj władz i prognoz pogody, aby uzyskać informacje na temat tego, czy bezpiecznie jest wyjść na zewnątrz.
 • Słuchaj komunikatów o możliwej gwałtownej powodzi.
 • Uważaj na leżące lub zwisające linie energetyczne. Zgłoś je natychmiast pod numer alarmowy 112. Nie usuwaj samodzielnie drzew zwalonych na linie energetyczne.
 • Jeśli widzisz iskrzenie instalacji elektrycznej, popalone przewody, czujesz swąd spalonej instalacji, wyłącz elektryczność i gaz, a następnie wezwij służby techniczne.

Translate