Ataki terrorystyczne

Zagrożenie masowymi atakami terrorystycznymi jest realne pod każdą szerokością geograficzną. Wszyscy powinniśmy się na nie przygotować, aby w krytycznym momencie ochronić siebie i pomóc innym.

Co to są ataki terrorystyczne?

 • Terroryści używają broni, aby atakować tłumy.
 • Przeprowadzają ataki w mniej chronionych przestrzeniach publicznych.
 • Ich zamiarem jest jak największa liczba ofiar.
 • Mogą używać różnych rodzajów broni.

Rodzaje ataków masowych

 • Aktywna strzelanina: terroryści używają broni palnej, aby spowodować jak największą liczbę ofiar.
 • Celowy atak pojazdami: terroryści korzystają z pojazdów w celu spowodowania masowych ofiar.
 • Domowej roboty ładunki wybuchowe użyte przez terrorystę do samozagłady w miejscu publicznym.
 • Inne metody masowych ataków terrorystycznych mogą obejmować noże, ogień, drony lub inną broń

Przed

Chroń się przed atakiem terrorystycznym

 • Bądź czujny
 • Szukaj bezpieczeństwa
 • Ukryj się
 • Broń się

Obserwuj znaki ostrzegawcze

 • Nietypowe lub gwałtowne przekazy, jak wyrażanie gniewu lub zamiaru spowodowania szkody.
 • Skargi związane z miejscem pracy, sprawami osobistymi lub innymi.
 • Ideologie promujące przemoc.
 • Podejrzane zachowanie, takie jak przesadne interesowanie się szczegółami  bezpieczeństwa.
 • Niezwykłe przedmioty lub paczki.

Jeśli zobaczysz podejrzane zachowania lub przedmioty, natychmiast zgłoś to władzom. Te znaki ostrzegawcze mogą z czasem przybrać na sile.

Uważaj na swoje otoczenie

Obserwuj, co dzieje się wokół Ciebie i unikaj czynności rozpraszających uwagę, takich jak pisanie SMS-ów, używanie słuchawek czy rozmawianie przez telefon komórkowy.

Poznaj wyjścia i miejsca bezpieczne

 • Odwiedzając  nowe miejsca, znajdź co najmniej dwa pobliskie wyjścia, też awaryjne.
 • W miejscach, w których przebywasz, takich jak praca, kino, szkoła, galeria handlowa, stadion czy impreza masowa, zawsze określ lokalizację wyjść i znajdź bezpieczne miejsce w przypadku ataku.

Naucz się umiejętności ratowania życia

 • Bierz udział w szkoleniach z pierwszej pomocy, aby w razie potrzeby udzielić pomocy rannym.
 • Uczestnicz w ćwiczeniach bezpieczeństwa w miejscach, w których gromadzą się ludzie.

Podczas

Bądź czujny

 • Zwróć uwagę na to, co dzieje się wokół ciebie, abyś mógł szybko reagować na ataki.
 • Jeśli usłyszysz wybuch lub strzały – nie podchodź.

Biegnij w bezpieczne miejsce

 • Jeśli możesz – uciekaj. Nie wracaj na miejsce zdarzenia. Informuj mijane osoby o zagrożeniu.

Ukryj się

 • Jeśli nie masz gdzie uciec, ukryj się.
 • Zabarykaduj pomieszczenie lub postaw solidną barierę między sobą, a zagrożeniem.
 • Bądź cicho, wycisz telefon.
 • Odsuń się od okien i drzwi, zejdź z pola widzenia terrorysty.

Broń i walcz

 • Jeśli nie możesz się ukryć ani uciec – udaremnij atak. Działaj przez zaskoczenie i we współpracy z innymi osobami, aby obezwładnić atakującego.
 • Bądź agresywny i zdeterminowany w swoich działaniach.

Pomóż rannym

 • Najpierw zadbaj o siebie, a następnie, jeśli możesz, pomóż rannym dojść w bezpieczne miejsce i zapewnij im niezbędną pierwszą pomoc.

Po

Zadzwoń na nr 112

 • Kiedy będziesz bezpieczny, zadzwoń pod numer 112  i przygotuj się na przekazanie operatorowi lokalizacji incydentu, liczby rannych oraz szczegółowych informacji na temat osoby atakującej.

Kontynuuj pomoc w ratowaniu życia

 • Jeśli możesz kontynuuj opiekę nad rannymi aż do przybycia profesjonalnej pomocy.

Kiedy przybywa pomoc

 • Zachowaj spokój i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 • Trzymaj ręce widoczne i puste.
 • Zgłoś się do wyznaczonego obszaru, aby uzyskać informacje i pomoc.

Monitoruj sytuację

 • Słuchaj wiadomości i komunikatów, aby uzyskać informacje o sytuacji. Udostępniaj aktualizacje rodzinie i znajomym.

Rozważ skorzystanie z profesjonalnej pomocy

 • Uważaj na swoje zdrowie. W razie potrzeby szukaj specjalistycznej pomocy  dla siebie i swojej rodziny, aby poradzić sobie z traumą.

Translate