Etap 3 – Scenariusze Zdarzeń

trzecim etapie realizowanego programu edukacyjno – informacyjnego planujemy organizowanie warsztatów. Przekazane Młodzieży informacje w czasie projekcji filmu pt. "Podstawowa Lekcja Kursu" podzielimy na bloki tematyczne i szczegółowo zajmiemy się każdym aspektem przygotowań.

Wraz z uczestnikami będziemy kreować hipotetyczne scenariusze zdarzeń i tworzyć plany ich bezpiecznego przetrwania, żeby ograniczać ryzyko i minimalizować ich skutki sytuacji awaryjnych.

Do udziału w tym etapie będziemy zapraszać Młodzież ze szkół, w których wcześniej prezentowane były filmy z Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków Katastrof z 2020 oraz 2021 roku. Kolejność nie jest przypadkowa. Poruszamy się według mapy, z określonym punktem startu – XXX Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof, odcinkiem specjalnym – "Pierwsza Lekcja Kursu", drogą do celu – realizacją scenariuszy zdarzeń w blokach tematycznych.

Warszaty będą prowadzone przez ekspertów Fundacji Gotowi.org oraz współpracujacych z nami specjalistów z Wojsk Obrony Terytorialnej, ratownictwa specjalistycznego czy ochrony przeciwpożarowej.

Będziemy zachęcać młodzież do dzielenia się pozyskaną wiedzą poza szkołą, w rodzinach i wśród rówieśników. Do angażowania się w bycie przygotowanym i poprawę ograniczania skutków katastrof w lokalnych społecznościach.

Realizację tego etapu planujemy rozpocząć w roku 2022, jeśli tylko niezależne od nas okoliczności na to pozwolą.

Translate »