Etap 3 – Scenariusze Zdarzeń

trzecim etapie realizowanego programu edukacyjno – informacyjnego Podstawowa Lekcja Kursu etapu drugiego zostanie podzielona na bloki tematyczne. Wówczas szczegółowo zajmiemy się każdym aspektem przygotowań.

Wraz z uczestnikami będziemy także kreować  hipotetyczne scenariusze katastrof i tworzyć plany ich bezpiecznego przetrwania, żeby ograniczać ryzyko i minimalizować ich skutki.

Do udziału w trzecim etapie programu zaprosimy te szkoły, które zrealizują z nami etap drugi. Kolejność nie jest przypadkowa. Poruszamy się według mapy, z określonym punktem startu – XXX Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof, odcinkiem specjalnym – Pierwsza Lekcja Kursu, drogą do celu – realizacją scenariuszy zdarzeń w blokach tematycznych.

Będziemy zachęcać młodzież do dzielenia się pozyskaną wiedzą poza szkołą, w rodzinach i wśród rówieśników. Do angażowania się w bycie przygotowanym i poprawę ograniczania skutków katastrof w lokalnych społecznościach.