Etap 2 – Podstawowa Lekcja Kursu

drugim etapie programu edukacyjno – informacyjnego będziemy organizować krótkie, 45 minutowe Podstawowe Lekcje Kursu, wśród młodzieży szkół podstawowych i średnich.

Z powodów ograniczeń epidemiologicznych zajęcia te odbywać się będą w formie zdalnej prezentacji filmów i multimediów.

W rezultacie Podstawowej Lekcji Kursu uczestnicy dowiedzą się, gdzie znaleźć informacje o tym, jak:

  • Zachować się w sytuacji katastrofy naturalnej lub innego zagrożenia
  • Wezwać pomoc w każdej sytuacji
  • Należy się ewakuować
  • Wykorzystać zasadę trójek i przeżyć
  • Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
  • Posłużyć się rodzinnym planem awaryjnym
  • Przygotować swój osobisty zestaw awaryjny (ratunkowy)

Intencją naszą jest, aby treści prezentowane na zajęciach z Uczniami, stanowił rodzaj mapy drogowej, przedstawiającej od czego zacząć te całe przygotowania, aby następnie krok po kroku doprowadzić uczestników do celu, jakim jest bycie przygotowanym na katastrofy i zagrożenia.

Translate »