Etap 3 – Warsztaty Gotowości

trzecim etapie realizowanego programu edukacyjno – informacyjnego planujemy organizowanie warsztatów. Przekazane Młodzieży informacje w czasie projekcji filmu pt. "Bądźmy gotowi, nie dajmy się!" podzielimy na bloki tematyczne i szczegółowo zajmiemy się każdym aspektem przygotowań.

Wraz z uczestnikami będziemy kreować hipotetyczne scenariusze zdarzeń i tworzyć plany ich bezpiecznego przetrwania, żeby ograniczać ryzyko i minimalizować ich skutki sytuacji awaryjnych.

Do udziału w tym etapie będziemy zapraszać Młodzież ze szkół, w których wcześniej prezentowane były filmy z Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków Katastrof. Kolejność nie jest przypadkowa. Poruszamy się według mapy, z określonym punktem startu – XXX Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof w 2020 roku, "odcinkiem specjalnym" – preznetacją filmu "Bądźmy gotowi, nie dajmy się!" w 2021 roku, drogą do celu – realizacją scenariuszy zdarzeń w czasie Warsztatów Gotowości.

Warszaty będą prowadzone przez ekspertów Fundacji Gotowi.org oraz współpracujacych z nami Instruktorów związanych z bezpieczeństwem i ratownictwem.

Będziemy zachęcać młodzież do dzielenia się pozyskaną wiedzą poza szkołą, w rodzinach i wśród rówieśników. Do angażowania się w bycie przygotowanym i włączanie się w działania zwiazane z ograniczaniem skutków katastrof w lokalnych społecznościach.

Inauguracja Warsztatów Gotowości miała miejsce 15 czerwca 2021 roku w Olsztynie, w Zespole Szkół Ekonomiczno - Handlowych. Zobacz naszą relację w Aktualnościach.

Translate »